De strijd tegen IS begint in een cruciale fase te komen. In Irak wordt de stad Mosul aangevallen en daarmede zal IS feitelijk gedwongen worden ondergronds te gaan. In Syrië zet Turkije zijn opmars voort en komt IS ook hier steeds verder onder druk. Binnen niet al te lange tijd zal de aanval door een van de partijen op Raqqa geopend worden. Als Aleppo valt, dan zijn er troepen vrij en zal de strijd om Raqqa sowieso in een beslissende fase komen. De vraag is alleen wie zich deze hoofdprijs kan toe eigenen, De Koerden, de Turken, De Syriërs of een van de Syrische bevrijdingslegers.

De eigenlijke vraag is, wat gebeurt er daarna? Het Midden-Oosten is op dit moment een kookpot die op een hoog vuur staat. Regionale grootmachten zoals Turkije, Iran en Saoedi Arabië spelen hoog spel, met als doel zo goed mogelijk uit dit conflict tevoorschijn te komen. Wereldmachten, zoals Rusland en de VS staan lijnrecht tegenover elkaar. Zelden is de afgelopen jaren de tegenstelling zo scherp geweest. Een Russisch smaldeel voer deze week door het Kanaal om uitdrukkelijk de Russische machtspositie in het Midden-Oosten te onderstrepen. Noord-Afrika is instabiel. Een land als Libië is ungoverned space. Landen als Egypte en Tunesië en wellicht zelfs Algerije staan op scherp. In Midden-Afrika zien wij een bevolkingsexplosie, de onvermijdelijke trek naar de steden, de gevolgen van het klimaat met een stijgende zeespiegel en last but not least de toenemende armoede.

In Europa geeft de veiligheidscommissaris van de EU in het blad ‘Die Welt’ de zeer ernstige waarschuwing af, dat het Europese continent zich moet voorbereiden op de terugkeer van ongeveer 2500 IS strijders.

De strijd tegen IS wordt in alle hevigheid in Irak en Syrië gevoerd. Maar de vraag is zijn wij genoeg bezig met de post-IS tijd? Of beter gezegd met de tijd dat IS de strijd in Syrië en Irak verloren heeft en zijn heil ergens anders gaat zoeken. De EU-commissaris stelt voor om de omgang met reisdocumenten beter te beveiligen.

Europa en specifiek de EU is een continent met 500 miljoen mensen. De grootste economie van de wereld en in vergelijking met de rest van de wereld ongelooflijk rijk. Op haar Oostflank bedreigt een militaire wereldmacht haar, zoals Minister Hennis in een interview in het Parool aangaf. In het zuiden rollen wereld- en regionale machten over elkaar heen. Een bijna ongekende religieuze strijd wordt er gestreden tussen de diverse stromingen binnen de Islam, maar ook in de richting van de Christenen. Christenen die hier duizenden jaren gewoond hebben, zijn er nu verjaagd. In de Sahel regio zijn alle voorwaarden voorhanden om tot een explosie van geweld te leiden in de strijd om te overleven.

En de EU, de EU wacht tot het tot een uitbarsting komt en wil de controle op de reisdocumenten verbeteren. De 2500 Jihad strijders die terugkeren zijn nog het minste probleem.

Bron van bericht: http://www.nederlandseofficierenvereniging.nl/regeren-is-vooruitzien-waar-slaat-is-neer/

NOV bedankt.