Beste druggebruikers,

Het is alweer enige tijd geleden dat het Amsterdam Dance Event heeft plaatsgevonden. De afgelopen tien jaar steeg het bezoekersaantal van het event van 65.000 naar 365.000 vorig jaar. Niet alleen is het ADE gestegen in populariteit, de gehele dance-sector is de afgelopen decennia erg populair geworden. Tegenwoordig zijn er elk weekend wel ergens (dance)evenementen te bezoeken. Dat er tijdens deze evenementen, alsook in het normale (uitgaans)leven, het een en ander aan poeder en pillen in menig lichaam verdwijnt mag dan ook geen geheim meer zijn.

In heel Europa is het druggebruik explosief toegenomen. De consumptie van cocaïne is dit millennium meer dan verdubbeld en overstijgt momenteel het cocaïneverbruik in Noord-Amerika.

De vraag naar drugs is schrikbarend toegenomen in de afgelopen jaren, niet alleen in Nederland, maar in heel Noord-Europa. Volgens een rapport van het  Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) komt Nederland naar voren als ‘’favoriet’’ invoerland voor cocaïne (via de haven van Rotterdam) en als productieland van synthetische drugs. De productie van ecstasy is volgens het EMCDDA nog steeds geconcentreerd in Nederland.

‘’Wereldwijd is Europa een belangrijke drugsmarkt. Er worden drugs en precursoren aangevoerd uit Zuid-Amerika, West-Azië en Noord-Afrika, terwijl China en India belangrijke herkomstlanden zijn voor nieuwe psychoactieve middelen. Sommige drugs worden via Europa naar andere continenten doorgevoerd. Europa is zelf een producerende regio voor cannabis en synthetische drugs. Deze productie vindt steeds meer plaats in de buurt van de afzetmarkten.’’ volgens het EMCDDA rapport.

De globalisering heeft geleid tot een explosieve toename in de drugshandel. Meer dan 420 miljoen zeecontainers doorkruisen ieder jaar de oceanen en vervoeren daarmee 90 procent van alle ladingen die de wereld overgaan. Het is daardoor onmogelijk voor de autoriteiten om al deze containers te inspecteren. Niet alleen zeecontainers worden ingezet voor de smokkel, ook vliegtuigen, onderzeeboten, speedboten, trucks, tunnels, alles word ingezet om de handel te bevorderen. Daardoor ontstaat er een logistieke keten die Amazon, FedEx, en UPS samen ver overtreffen. De massale wereldwijde handel in cocaïne is verbonden met een wereld van kartels, terroristen, corrupte militairen/ambtenaren, wapen- en mensensmokkelaars, criminelen tot aan foute politici.

De link tussen cocaïne en terrorisme.

De cocaïne die Europa  wordt binnen gesmokkeld vindt zijn oorsprong in de Zuid- Latijns-Amerikaanse regio. Na de productie begint de logistieke keten waarin West-Afrika een belangrijk doorvoerland voor drugsroutes vanuit Zuid-Amerika naar Europa en andere regio’s vormt. Guinee Bissau en Senegal zijn door hun strategische ligging en aanwezige havens de meest favoriete landen om de cocaïne het land binnen te krijgen. Eenmaal aangekomen in de haven wordt de cocaïne, dankzij corrupte ambtenaren, doorgelaten en nemen lokale smokkelbendes de handel over.

De smokkelaars maken gebruik van eeuwenoude handelsroutes die al eeuwen geleden door handelaren en bedoeïenen werden gebruikt. De route, dwars door de Sahel, loopt door verschillende gebieden die elk worden beheerd door verschillende etnisch gerelateerde facties. Al deze facties zijn nauw verbonden met hun etnische achterban die allemaal aanspraak maken op een deel van de route. Zoals in elk conflict zijn wegen van grote strategische en economische waarde, vooral in landen zoals Mali, waar een goed wegennetwerk ontbreekt, is dit van cruciaal belang. De groepering die de belangrijkste wegen in handen heeft, heeft het monopolie op de handel en dat betekent geld en macht. En dit is nu een van de oorzaken van het conflict in Mali.

Afbeeldingsresultaat voor traderoutes sahel

De relatie tussen cocaïne en bermbommen

Toch delen al deze verschillende groeperingen een gemeenschappelijke visie, namelijk Mali onstabiel houden. Hierdoor delen ze dus ook een gemeenschappelijke vijand, namelijk diegene die Mali juist stabiel wil maken. En dat is het Westen, die op hun beurt de V.N. inzet om desbetreffend effect te bereiken. De reden dat de groeperingen Mali onstabiel willen houden is omdat zij geen profijt hebben bij een stabiel Mali, met een ‘’goed’’ functionerend veiligheidsapparaat. Zij zien namelijk de V.N. en het westen, als een factor die een dreiging vormt voor hun financiële inkomen die zij voornamelijk halen uit smokkel. Als de V.N een ‘’te grote’’ hindernis gaat vormen voor de handel, dan zijn de kartels gedwongen hun smokkelroutes te expanderen naar andere gebieden, en dat betekent geen inkomen meer voor de diverse groeperingen.

Om dit te voorkomen zullen de groeperingen de V.N. blijven belemmeren in het uitvoeren van hun (opbouw)missie. De reden waarom er aanvallen worden uitgevoerd op V.N.-troepen is hierdoor indirect te linken aan de drugssmokkel. Wat door het westen wordt omschreven als terrorisme is voor de lokale bevolking een manier om hun inkomen veilig te stellen.

Ook hier is terreur niks anders dan een middel om een bepaald doel te bereiken, in dit geval het financieel belang. De narco-terroristen die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen hebben dus weinig met ideologie te maken, in dit geval wordt ideologie alleen gebruikt om de uitvoerders van de aanslagen te beïnvloeden uit naam van Allah.

Om Mali te hervormen naar een stabiel land is meer nodig dan geld erin pompen en aanwezig zijn. Het grootste probleem ligt bij de drugs. Zolang die niet worden tegengehouden blijft het conflict doorsudderen en dit is niet alleen het geval in Mali maar ook in Libië. Teveel partijen in Libië zijn financieel afhankelijk van de smokkel van drugs en mensen. Al deze partijen zullen een westerse interventie of bemoeienis nooit accepteren, dat bedreigt hun handel. Het westen heeft geen antwoord op de bron waaruit deze conflicten ontstaan. Sommige drugkartels verdienen jaarlijks 60 miljard dollar!!!!  Ter vergelijking, ons defensie budget is ruim 7 miljard Euro. U kunt zich voorstellen dat deze kartels oppermachtig zijn en ver vooruit lopen op ons systeem.

In dit artikel heeft u voornamelijk over de cocaïnehandel gelezen. De handel in hasj, afkomstig uit Marokko en wat tevens ook door Mali wordt gesmokkeld, maakt de gehele Noord-Afrikaanse regio tot een groot netwerk van illegale handel. En het westen betaalt daarvoor. En dan hebben we het nog niet gehad over de heroïne afkomstig uit Afghanistan, wat op zijn beurt weer inkomen biedt aan de Taliban en al-Qaida. En natuurlijk IS…..

Bent u die festivalganger die niet meer op een ouderwets biertje kan feesten, of bent u die junk, onder de brug, op zoek naar zijn laatste shotje heroïne, of zit u dit weekend lekker in het park hasj te verkruimelen, bedenk dan goed wie u financiert, maar ach…wellicht interesseert het u geen reet.

Leestip: http://www.ibtimes.com/drugs-money-sahara-how-global-cocaine-trade-funding-north-african-jihad-1953419