VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

De spelregels van de oorlogvoering, deel 2. Aanpassen of verliezen.

Hoe versla je terrorisme en is het überhaupt wel te verslaan? De antwoorden op deze vragen hoop ik u te kunnen geven in dit artikel. Als voormalig lid van een speciale eenheid heb ik me uitvoerig verdiept in terroristische bewegingen. Mijn bevindingen, en veel van mijn collega’s hebben nagenoeg dezelfde mening, staan vaak haaks op wat terrorismedeskundigen op hun universiteiten hebben geleerd. Ik wil deze mensen niet afplassen, het merendeel heeft een goed verhaal, maar waar het vaak aan schort bij deze mensen is dat ze geen idee hebben hoe ze terrorisme moeten verslaan. Op universiteiten leer je dat namelijk niet, daar heb je krijgers voor nodig die buiten het boekje om durven te denken en geen studenten. Deskundigen denken te lief, blijven teveel aan hun theorie hangen en durven de werkelijkheid niet onder ogen te zien. Het probleem is dat veel van deze lieverds uiteindelijk doorstromen naar bestuurs- en beleidsfuncties binnen de overheid en dus de strategie gaan bedenken hoe terreur verslagen moet worden. Dan krijg je dus van die onnozele kreten als “wij zijn met meer” en onzinnige militaire missies…

War on terror
Na 9/11 begon de ‘’war on terror’’, een strijd die nog steeds voortduurt en tot nog toe weinig resultaat heeft opgeleverd. Het aantal terroristische organisaties is alleen maar toegenomen dankzij een verkeerd buitenlandbeleid door het westen. Door het interveniëren in Libië, steun leveren aan jihadistische organisaties in Syrië etc. heeft het westen ervoor gezorgd dat terroristische organisaties zich rijkelijk hebben kunnen ontplooien, met als hoogtepunt IS. Een ander feit is dat door dit falend buitenlandbeleid vele van dit soort organisaties richting Europa komen. En hier ligt al een belangrijke maatregel om terreur te bestrijden: het stoppen van potentiële rekruten en supporters. Europese inlichtingendiensten hebben al gewaarschuwd dat, door het binnenlaten van honderdduizenden jonge mannelijke immigranten (fighting age males) uit Afrika en Azië zonder toekomstperspectief, er een grote bron van potentiële terroristen ontstaat waaruit gevist kan worden door ‘’terroristische’’ groepen, die op hun beurt weer worden aangestuurd vanuit een ‘’vijandelijke’’ natiestaat. Hier kom ik later op terug.

Hybride oorlogvoering
Dit wordt de nieuwe oorlogvoering, de hybride oorlogvoering, een combinatie van conventionele middelen gecombineerd met state-sponsored terrorism, criminele activiteiten en massa-immigratie. Dit soort oorlogvoering vraagt om nieuwe spelregels. En dat is het probleem van het westen! Het is niet bereid zich aan te passen aan de nieuwe manier van oorlogvoering en zal daarom de grote verliezer zijn. Deze oorlog kan namelijk alleen gewonnen worden door keiharde maatregelen te nemen. Alleen durven de gevestigde politieke orde, vooral de links-liberalen, en de EU dat niet aan omdat zij bang zijn bepaalde rechtse politieke partijen in de kaart te zullen spelen.

hybrid-warfare-venn-diagram
Het huidige politieke systeem is dus niet in staat om terreur te elimineren. Een grote hindernis is ook dat zij geen antwoord hebben op natiestaten die terreur ondersteunen en onderdak bieden. Een goed voorbeeld hiervan is Afghanistan, waar een strijd gevoerd wordt tussen de machtigste coalitie uit de geschiedenis, de NAVO, en een leger rebellen. Als er om Afghanistan een grote muur stond en er niemand in en uit kon was de Taliban, of Al-Qaeda, binnen een maand volledig van de kaart geveegd. Maar omdat met name Pakistan zijn grondgebied openzet en indirect steun levert aan de Taliban is het onmogelijk om de rebellen te vernietigen. Het Duitse leger ten tijde van nazi-Duitsland werd binnen 5 jaar volledig vernietigd. In die tijd was dit Duitse leger het machtigste en meest technologisch ontwikkelde leger wat er bestond. Hoe kan het dan dat de oorlog in Afghanistan al 15 jaar duurt? Elk land wat tijdens de tweede wereldoorlog zijn grondgebied zou openstellen aan nazi-Duitsland zou tot de grond toe zijn platgebombardeerd. Stelt u zich toch eens voor als de geallieerden hetzelfde hadden gedaan als het westen nu doet, het gedogen van landen die het Duitse leger een veilig onderdak gaven, dan waren de nazi’s inderdaad nooit verslagen.

1 Sexy nude photos videos Sexy Michele Bachmann Gary Johnson Herman Cain Lily Aldridge Karen Alexander Clara Alonso Michelle Alves Magali Amadei Alessandra Ambrosio Mini Anden

State-sponsored terrorism
State-sponsored terrorism is een manier hoe staten hun oorlog voorbereiden of uitvoeren om hun doel te bereiken. De Sovjet Unie zette terroristische netwerken op die moesten functioneren als een paard van Troje binnen Europa en de VS. Zo werden deze netwerken getraind in het opblazen van havens, elektriciteitcentrales, nucleaire installaties en het vergiftigen van drinkwater. Oud KGB-generaal Aleksandr Sakharovsky heeft ooit gezegd: “In today’s world, when nuclear arms have made military force obsolete, terrorism should become our main weapon.” Wat nu in Europa gebeurt is ook een vorm van state-sponsored terrorism. Bepaalde staten zijn erop uit om Europa van binnenuit te verzwakken om zo de weg voor te bereiden voor de verovering van Europa. In mijn volgende deel wil ik hier verder op ingaan.

“We do bad things to bad people”
Wat ik al eerder zei is dat op terrorisme keihard gereageerd moet worden. Wat wij momenteel in Europa doen is juist het tegenovergestelde, de EU faciliteert juist terrorisme. Dit komt mede doordat onze samenleving dusdanig versoft is dat wij dit niet meer aandurven. Terroristen of criminelen maken hier gretig gebruik van. Voor iemand die besluit naar Syrië af te reizen om voor een Jihadistische groepering te gaan strijden wordt de keuze al een stuk minder aantrekkelijk gemaakt als hij weet dat er jacht op hem wordt gemaakt door diensten die hem zullen elimineren. Ik wil u een voorbeeld geven hoe de Sovjets reageerden op terrorisme in de jaren ‘80 in Libanon:

Op 30 september 1985, werden er in Beiroet vier Sovjet-diplomaten gekidnapt. De organisatie hier achter was de militante beweging Islamic Liberation Organisation (een radicale afsplitsing van de Moslim Broederschap). De mogelijke aanleiding van de ontvoering was de betrokkenheid van de Sovjet-Unie in de Libanese burgeroorlog. Als antwoord op de kidnap stuurde het Kremlin een van zijn speciale eenheden richting Beiroet: Spetsgruppa “A” of Alpha, een anti-terreur eenheid die is ontstaan uit de KGB. Op het moment dat Alpha arriveerde was een van de diplomaten al gedood en werd zijn lichaam ergens gevonden op een vuilstortplaats. Doordat de KGB al langer actief was in Beiroet hadden zij al een netwerk opgebouwd van informanten waardoor de terroristen al snel geïdentificeerd konden worden. Met deze informatie ging Alpha op zoek naar de familieleden van de terroristen en ontvoerde hen. De standaard tactiek van de Sovjets is dat er niet onderhandeld wordt met terroristen en daarom werd van een van de familieleden zijn testikels verwijderd en door Alpha opgestuurd naar de kidnappers voordat hij werd gedood. De waarschuwing was duidelijk: meer zullen er volgen als de diplomaten niet onmiddellijk worden vrijgelaten. De waarschuwing werkte. De diplomaten werden snel vrijgelaten en de 20 jaar daarna werd er nooit meer een Rus ontvoerd.

Dit is natuurlijk wel een extreem voorbeeld dat ik zelf niet goedkeur. Wat de Fransen bijvoorbeeld deden tijdens de Frans-Algerijnse oorlog in de jaren ‘60 was een soortgelijke handeling. De Fransen gingen ook op zoek naar familieleden van terroristen die in Algerije actief waren. Veel van deze familieleden woonden echter in Frankrijk zelf. Alleen wat de Fransen anders deden dan de Russen was hen niet vermoorden, maar zij dreigden hen het land uit te zetten of hun sociale uitkering te stoppen als hun zoon of neef zich niet overgaf aan de Fransen. Zo werden de Israëlische diensten jarenlang gevreesd door terroristen omdat zij wisten dat Israël wraak zal nemen op elke terrorist die ook maar enigszins betrokken was bij aanslagen op Israëlische burgers. Ook hier kom ik nog op terug.

Strekking van het verhaal: je hebt boeven nodig om boeven te vangen, of zoals een van de kreten van de US Special Forces luid: “We do bad things to bad people” om onze samenleving te beschermen.

 1. Merkavah

  Zeer interessant stuk omdat het bij mij iets duidelijk maakt dat ik eigenlijk al weet maar nu helder voor ogen heb.
  Inderdaad, we moeten na gaan denken over hoe ons kunnen verdedigen tegen a-symmetrische oorlogsvoering. Na gaan denken over hoe we in actie kunnen cq gaan komen zodra er bepaalde grenzen zijn bereikt.
  Nu kunnen we dat hier op een weblog blijven bediscussiëren terwijl den vijand meeleest.
  Beter lijkt het mij oom dit met een groep vertrouwelingen op hogere posten binnen leger te bespreken en plannen voor te bereiden voor het moment waarop er ingrepen zal moeten worden om onze westerse normen en waarden te kunnen behouden.
  westerse waarden die voor mij persoonlijk vooral west Europese waarden zijn, de Angelsaksen heb ik niks mee, dat zijn zakkenvullers zonder scrupules.

Thema door Anders Norén