VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Defensie: een vastgeroeste bureaucratische vredesorganisatie.

Sun Zi zei ooit:

Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is een zaak van leven of dood; de weg naar overleven of vernietiging moet daarom worden onderzocht.

Defensie is een krijgsmacht die invulling moet geven aan de militaire strategie om moderne oorlogen te kunnen winnen. Alleen een krijgsmacht kan een oorlog winnen. Een macht die wordt beheerst door krijgers en kunde. Maar kan Defensie nog wel voldoen aan een krijgsmacht?

Een krijgsmacht moet flexibel zijn en in staat zijn om snel te kunnen anticiperen op dynamische en complexe conflicten, waarin tegenstanders reguliere en irreguliere strijdmethodes hanteren. Defensie is daarentegen een vastgeroeste, bureaucratische ambtenarenorganisatie, geleid door mensen die geen flauw idee hebben hoe moderne oorlogen gevoerd moeten worden, laat staan hoe je ze moet winnen. Geen enkele minister van Defensie heeft ook maar iets met het krijgsleven te maken gehad, waardoor zij onkundig met gereedschap omgaan wat niet voor hun schone, kleine handjes ontworpen is.

De Nederlandse vredesmacht heeft geen visie, of beleid, om conflicten te winnen, of vijanden te verslaan. Deze kunde is verwaarloosd. Doordat Nederland geen behoefte meer heeft om tegenstanders te verslaan maakt het zich ook niet druk om mee te innoveren met de tijd van moderne oorlogsvoering. De politiek gaat de vijand liever te lijf met de mantel der liefde en die gedachte sijpelt door naar de top van Defensie. Een generaal moet voldoen aan de eisen van de politiek: geen strijder zijn, maar een troetelbeer. De onderlaag denkt daar anders over. Dit strijdvolk ziet namelijk buitenlandse coalitiepartners wel innoveren en anticiperen op dynamische dreigingen die hun en hun belangen bedreigen. Zij weten dat ze de vijand een stap voor moeten blijven, dat vraagt om leiders met een onorthodoxe mind-set. Voor jonge commandanten is het een welkome uitdaging om dit te bewerkstelligen, buiten het boekje denken, durven te experimenteren met middelen en nieuwe tactieken. Dit is het krijgsmanspel, probeer van je tegenstander te winnen!!

Dat winnen van je tegenstander staat niet in de handleiding van de politiek, dus ook niet van de beleidsmakers binnen Defensie. Dit zorgt voor een hoop frustratie waardoor jonge, ervaren innoverende commandanten besluiten de dienst te verlaten en een baan te zoeken in het bedrijfsleven waar deze expertise wel geprezen wordt. Daar waar ze juist wel innoveren om de concurrent voor te blijven. Degenen die besluiten wel te blijven vallen uiteen in twee categorieën: degenen die zich monddood laten maken en hun carrière uitzitten en degenen die door het policor-filter komen en zich onderdanig aansluiten bij het establishment om uiteindelijk generaal te worden.

Wat ontstaat is dus een defensiebeleid dat niet meegaat met de tijd en, als het een commercieel bedrijf was, allang failliet was gegaan. Al die policor (weet er geen ander woord voor) officieren vervullen baantjes op bureautjes en hebben eigenlijk geen behoefte om mee te gaan met de modernisering. Als de uitvoerende commandanten willen investeren op modernisatie van materiaal, organisatie of tactieken dan moet dit eerst langs tal van deze bureautjes. Hierdoor lopen al deze onderwerpen dusdanige vertraging op of het beland direct in de prullenbak dat het ten koste gaat van de effectiviteit. Laat ik u een paar voorbeelden geven waaruit blijkt hoe projecten dusdanig achterlopen bij defensie.

 

Rangers: Al jaren blijken NL Special Forces behoefte te hebben aan ‘enabling’ eenheden die hen kunnen assisteren bij speciale operaties. Buitenlande eenheden hebben al tientallen jaren profijt van dit soort eenheden. Zo gebruiken de Amerikanen Rangers, de Britten een speciaal para-bataljon en beschikken de Aussies over commando-eenheden. Het KCT kwam door hun ervaringen in Afghanistan, 15 jaar geleden, erachter dat dit soort eenheden van grote waarde konden zijn voor hun missies tijdens moderne conflicten. Nu, ruim 15 jaar later dus, begint Defensie dan eindelijk met hun traject Ranger met de titel: ‘enablers eerder regel dan uitzondering’

Drones: Hier is al het een en ander over geschreven, maar het blijft zeer beschamend dat Nederland nog geen fatsoenlijke drones heeft. Drones hebben de afgelopen twee decennia hun waarde dubbel en dwars bewezen tijdens talloze militaire operaties. Nu moeten eenheden het doen met Chinese commerciële drones met alle gevaren van dien (virussen).

Honden: Military Working Dogs zijn op het moderne gevechtsveld van grote waarde. Al eeuwenlang worden honden ingezet voor oorlogsvoering, maar nu begint Defensie met zijn hondenproject voor op het slagveld. Het frappante is dat buitenlandse elite-eenheden al jaren hun honden in Nederland kopen.

 Cyber oorlogsvoering: Het beste voorbeeld van moderne oorlogsvoering is wellicht het cyber-domein. Staten en organisaties voeren al jaren een ware oorlog op het digitale netwerk wat niet meer weg te denken valt van het moderne slagveld. Nu, begin volgend jaar, heeft Defensie dan eindelijk een speciale eenheid voor cyber-war.

Wellicht zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen, maar wie een beetje op internet surft en zich verdiept in ‘modern warfare’ (niet het spelletje) komt er al gauw achter dat Defensie zorgelijk achterloopt. Het wordt tijd dat Defensie weer een strijdmacht wordt in plaats van een politiek-correcte vredesmacht, want er komt een tijd dat we weer ten strijde moeten om onze belangen en dierbaren te beschermen.

  1. tippelaar

    Defensie mag niks kosten.Is ook niet nodig want voor dat de nl.militair een schot mag lossen, moeten er eerst 3 generaals en een minister worden geconsulteerd en tegen de tijd dat al die consultatierondes achter de rug zijn, is de oorlog al verloren. Stoppen met die onzin dus. Als alternatief kunnen wij als land aanhaken bij de duitsers. Die zijn veel beter in oorlog voeren dan nederland (hebben ze bewezen). Dat kost wel een paar centen maar dan heb je ook wat.

Thema door Anders Norén