VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Defensie moet investeren in nachtzichtmiddelen voordat het te laat is.

DEVGRU Seal Team Six

Duisternis heeft veel invloed op het militair optreden, het meest voor de hand liggend probleem is natuurlijk dat het zichtvermogen wordt beperkt. Tijdens gevechtsoperaties is het van essentieel belang dat elke individuele soldaat zich bewust is van zijn directe omgevingsfactoren. Zo is het cruciaal om eigen troepen van vijandelijke troepen te kunnen onderscheiden en non-combattanten van combattanten. Conflicten zullen steeds meer uitgevochten gaan worden in verstedelijkt gebied, waardoor het voor de soldaat steeds lastiger zal worden om non-combattanten van combattanten te kunnen onderscheiden. In duisternis in een verstedelijkte omgeving, waar de vijand overal op kan duiken, vergt dit de juiste middelen en training voor elke individuele soldaat.

Duisternis maakt de soldaat onzeker. Hij kan zijn tegenstander niet zien. Zit hij dichtbij, ziet de vijand hem? Hij voelt zich eenzaam en hulpeloos als hij zijn maten niet ziet. Is hij verdwaald, achtergelaten? Deze onzeker- en onwetendheid kunnen ervoor zorgen dat de soldaat zijn vijand zwaar onder- of overschat met alle gevolgen van dien. Ook is het risico groter dat soldaten elkaar onder vuur nemen, het wel bekende blue-on-blue. Het risico kan verkleind worden door soldaten met de juiste nachtzichtmiddelen, night vision goggles (NVG), uit te rusten. Door de soldaat hiermee uit te rusten is hij ook in staat om doelen op grotere afstand ‘’effectief’’ te bestrijken. Zonder de hulp van kunstmatige verlichting en zonder NVGs, in totale duisternis, wordt de soldaat beperkt tot een afstand van 50 meter om zijn doelen effectief te bestrijken.

Het gebruik van NVG’s eist veel training en gewenning. Eenheden moeten daarom in de gelegenheid gesteld worden, voordat zij op missie of oefening gaan, om aan deze criteria te voldoen. Momenteel beschikt vaak alleen de groepscommandant over “verouderde’’ NVG en de rest van zijn groep niet. Dit kan ten koste gaan van de veiligheid en zelfs levens in gevaar brengen, ook tijdens oefeningen. Daarom is het zaak dat Defensie flink investeert in het aanschaffen van de juiste NVG’s. Gebeurt dit niet dan kan dit levens gaan kosten, en daar zit niemand op te wachten.

 1. Merkavah

  Defensie moet dit, defensie moet dat.
  Wat ik al jaren mis, en dat geldt niet alleen voor defensie, is een lange termijn visie.
  Waar willen wij als samenleving over 10 -20 – 50 jaar staan?

  Kijkend naar het beleid van mindef vraag ik mij regelmatig af welke militaire doctrine, zo die er nog is, wordt gevolgd.
  Zo ongeveer alles is verkocht, wat er nog wel is is onbetrouwbaar en dus vaak stuk.
  Daarnaast steken we een godsvermogen in een vliegtuig dat algemeen bekend staat als de faaljager.
  We hebben verschillende typen vijandbeelden en voor geen enkel van de beelden die ik waarneem is het in mijn ogen mogelijk om adequaat op te treden.

  Eerst helder hebben welke militaire doctrines je in de 21e eeuw moet volgen en dan kijken wat je nodig hebt. Niet iets roepen en wie het hardst roept krijgt zijn spullen.

  • admin

   Beste Merkavah,
   Ik begrijp uw frustratie, het mag duidelijk zijn dat wij ook van mening zijn dat visie ontbreekt. Echter spreek ik ook voor ‘de militair op de werkvloer’ en publiceren wij daarom dus ook wat er ontbreekt/mis is op de werkvloer. Dus ja, wij blijven publiceren over wat militairen nodig hebben om veilig en efficiënt hun taak uit te kunnen voeren.

Thema door Anders Norén