VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Een gebrek aan krijgscultuur betekent het einde van een cultuur.

Europa was ooit een continent waar een ware krijgscultuur heerste. Dat dat al lang vervlogen tijden zijn moge duidelijk zijn. Meer dan 2000 jaar lang blonken Europeanen uit in, op de meest efficiënte en roemruchte wijze, het afslachten van elkaar met als dieptepunten de beide wereldoorlogen. Ze bestonden uit een gemixt volk van veroveraars: van de legers van Alexander de Grote, de Romeinen, de Noormannen tot aan de eersten die in de 15e eeuw de onbekende oceanen over zeilden en de vier uithoeken van de wereld bezetten. Tijdens dit proces innoveerden ze de moderne oorlogsvoering, van massa- tot nucleaire oorlog. Nieuwe wapensystemen werden uitgevonden, van de kruisboog tot de U-Boot.

Bovenal, die krijgscultuur is vergaan en daarmee ook de waarden van plicht, eer, mannelijkheid en zelfopoffering en wat Tocqueville noemt de “poëtische opwinding van wapens.” In de ober-moderniteit bezitten alleen de Verenigde staten nog over een dergelijke cultuur, die vooral geworteld zit in het zuiden. Onder de Europeanen bezitten alleen de Britten en de Fransen, beide ex- imperialistische machten, nog over kleine restanten van hun oude krijgscultuur, maar ook daar is het einde in zicht.

Belangrijk is de sluipende ondergang van de Europese legers, die jarenlang de krijgscultuur in stand hebben gehouden en honderdduizenden jonge mannen met elkaar verbonden. Moderne legers worden niet meer geleid door ”strijdbare” generaals, maar door managers die zich meer bezig houden met vredesbedrijfsvoering dan met het instant houden van een effectief krijgsbedrijf.

Na jaren van bezuinigingen op Defensie schreeuwt iedereen, van links tot rechts, moord en brand dat er weer geïnvesteerd moet worden in de strijdkrachten. Politieke partijen, de Defensietop, eenieder schreeuwt om meer geld, maar vergeet de ware stuwkracht achter een goed efficiënt leger, namelijk de wil om te strijden. Deze wil ontbreekt al jaren bij de top van Defensie en de politiek en heeft een maatschappij gecreëerd waarin jonge mannen niet meer willen vechten. Zij maken zich eerder druk over naar welk festival ze aankomend weekend gaan en de kleur van hun skinny-jeans dan dat zij zich druk moeten maken over de veiligheid van hun eigen land.  Een strijdmacht kan nog zulke moderne tanks aanschaffen, maar als de wil ontbreekt bij de tankbemanning om te vechten, om een ander te doden, want daar is een tank voor, dan blijft een tank een stuk speelgoed voor in vredestijd.

Europeanen willen geen oorlog meer voeren; die mind-set is verloren gegaan. Europese naties zijn niet eens instaat om überhaupt een oorlog te vechten buiten hun landsgrenzen, noch afzonderlijk noch in coalitieverband. Tijdens de bombardementen in Libië op de troepen van Khaddafi  had de Europese coalitie binnen no-time een gebrek aan munitie en inlichtingen waardoor ze bij de VS moesten bedelen om meer bommen en surveillance-vliegtuigen. Het is absurd voor een continent, waarvan legers (Napoleon, Hitler) in het verleden zijn opgerukt tot aan Moskou en Cairo. En dan hebben we het nog niet over Noord-Amerika in de 18e en Afrika in de 19e eeuw. In de 21e eeuw is Europa niet eens in staat om een kleine verouderde Libische krijgsmacht te verslaan.

De bevolking van de EU telt bijna 200 miljoen meer inwoners dan de VS. Het BBP overtreft gemakkelijk de Amerikaanse. Waarom verslonst, anders dan in de VS, Europa dan zo erg zijn strijdkrachten en de daarbij behorende veiligheid? Het antwoord is wellicht te vinden in de beide wereldoorlogen. De twee wereldoorlogen hebben het vuur van het nationalisme gedoofd en daarmee de wil om grandeur. Na 60 miljoen doden zijn de Europeanen tot de conclusie gekomen dat, anders dan zelfverdediging, er nog weinig waard is om voor te vechten. Het leven onder de strategische paraplu van Amerika heeft er zelfs toe geleid dat de Europeanen zelfs hun eigen landsverdediging uit handen hebben gegeven. Na de oorlog heeft Europa zijn krijgscultuur ingeruild voor een liefdadigheidscultuur. Anders dan in de VS worden in Europa strijdkrachten gezien als een dure hobby, die alleen maar goed zijn voor dure, zinloze wederopbouwmissies en die geleid worden door vredesbedrijfsvoering-generaals, oftewel managers.

Ook de verloren koloniale oorlogen heeft de Europeanen geleerd dat (militair)geweld weinig goeds heeft gebracht naast bloed, zweet en binnenlandse afkeer. Degenen die later in Irak en Afghanistan hebben gevochten hebben deze les een paar decennia later nogmaals mogen herbeleven.  De Europeaan heeft geen zin om in deze conflicten verzeild te geraken en zien daarom weinig heil in een krijgsmacht die kan vechten in dit soort conflicten. Zolang het vrede is binnen de eigen grenzen geeft niemand om een krijgscultuur gecombineerd met een efficiënte krijgsmacht. Nu men begint in te zien dat de westerse vrijheid bedreigt word door vijandelijke actoren is de Europeaan bereid om meer te investeren in veiligheid, echter moet men eerst beginnen om de ”laffe” liefdadigheidscultuur te veranderen.

Wil Europa overleven dan moet er weer worden geïnvesteerd in de krijgscultuur. Niet om oorlogen te beginnen, maar om in vrede en vrijheid te mogen blijven leven. Daardoor is er verandering nodig in het establishment. De reden dat Trump voormalige ”strijdbare en innoverende” generaals politieke posities aanbied is om ervoor te zorgen dat de krijgscultuur gehandhaafd blijft, een cultuur die de hoeder is van  hun welvaart, veiligheid en vrijheid.

13 Reacties

 1. tippelaar

  Veteranen van defensie moeten zo snel mogelijk de keiharde werkelijkheid zien van hun veteranenschap. Niemand zit op hen te wachten en niemand is hen dankbaar. Geen eer en roem voor oud-soldaten. Ook medailles en onderscheidingen stellen geen reet voor. Na WOII ging de 1e militaire willemsorde naar Prins Bernhard. Grotere fout kon Wilhelmina niet maken. Dus ook dat insigne kan in de vuilnisbak. Oudmilitairen kregen elke maand hun salaris, ook in vredestijd. Dat moet genoeg zijn. En voor de hedendaagse militair moet het bekend zijn dat hij, waar dan ook ter wereld, zijn leven mag geven voor het prestige van een paar opgefokte politici die vinden dat zij ook mee moeten doen met de grote jongens. Bedenk dat het sneuvelen van een beroepsmilitair een risico is van het vak. Net zoiets als een timmerman die tijdens het timmeren op zijn duim slaat .
  Met dit verschil dat een timmerman dan een grote vloek zegt en een poosje een zere duim heeft en een gesneuvelde militair in en bodyback wordt teruggevlogen en op Eindhoven door een aantal collega’s in uniform met rare danspasjes in een lijkwagen wordt
  geplaatst. Dat heet dan militaire eer.

 2. Het ergste is dat Defentie de politieke correctheid moet volgen want ook dat is een virus die bij Defensie is ingeslopen. Er kan en mogen geen zelfstandige beslissingen meer op hoog militair niveau genomen worden of een econoom of gewezen leraar zet het spul op z,n plaats. Waar gaat het over, mensen beslissen die
  0 comma 0 verstand of inzicht hebben,
  waarbij de VN en mensenrechten org. meekijken of dit wel de juiste beslissingen zijn.

  *zoon van ex marineman veteraan *R.I.P sq 320 MLD

 3. Jan Wittebrood

  Ik roep gewoon ” pinda pinda”, dat zal de vijand leren

 4. Arminius

  Het resultaat van de ongekende feminisering van onze samenleving. Jongetjes krijgen op de lagere school Flip de beer mee om voor te zorgen en stop hou op is de oplossing voor alle conflicten.
  Dit hele proces is al tientallen jaren aan de gang, ik weet nog dat ik na 8 maanden uitzending bij terugkeer verbaast was over complete teloorgang van masculiene waarden/normen en dat je als veteraan met de nek werd aangekeken.
  Ons leger is decennia lang steeds verder ontmanteld en iedereen staat erbij en kijkt er na. Onze minister van defensie is een hittepetit die deze post wel interessant vindt voor op haar c.v.
  De Ministers van defensie van Noorwegen, Zweden, Nederland en Duitsland zijn vrouwen. Ze zijn het absolute dieptepunt en staan symbool voor defensie in verval.
  https://twitter.com/jeroenakkermans/status/545138824175960065

 5. Harry

  Ik ben nauwelijks een verheerlijker van oorlog, verre van. Maar het huidige tijdsgewricht maakt me niet vrolijk. En ik maak me zorgen over onze defensieve capaciteiten. Mocht de pleuris uitbreken ontbeert het Nederland ten enen male aan goede mannen, die bereid zullen zijn om het land te verdedigen. Heeft niet zozeer met de gezondheid te maken, maar de mindset. Na het afschaffen van de opkomstplicht zijn de jonge mannen vergaand gefeminiseerd, beschouwen de wereld alleen nog maar via twitter, facebook en whatsapp. En wat hebben ze op school meegekregen over het verdedigen van het land? En wie gelooft de kul, dat je met een legeronderdeel naar Mali moet, om Nederland veiliger te maken? Als je niet eens in staat bent om je eigen broek op te houden?
  Met dit in mijn achterhoofd zit ik vaak naar de jeugd te kijken op een terrasje, in de trein, in een restaurant en vraag me dan af: zou ik met deze jongens de oorlog in kunnen?
  Ik heb zo mijn twijfels.
  En ik ben het met anoniem eens, dat de wereld er ook niet doorzichtiger op wordt. Veel teveel ruis op de lijn, desinformatie, manipulatie, verborgen agenda’s, tegenstrijdige belangen. Maar nooit openheid. Hoedt u voor de politicus die transparantie preekt.
  Beter is het om te luisteren naar wat er niet gezegd wordt en tussen de regels te lezen wat er eigenlijk zou moeten staan.
  En je dan afvragen: wil ik daar nog mijn leven voor geven?

  • tippelaar

   Harrie, jou commentaar is uit mijn hart gegrepen. Als jongen van 19 jaar was ik in de heilige veronderstelling dat ik als dienstplichtig marechaussee (lichting 1962.1)mijn dienstplicht vervulde voor koningin en vaderland. Zo zijn mij 22 maanden van mijn toen jonge leven, afgenomen. Ook later, toen ik in dienst kwam bij de politie, was ik overtuigd van de noodzaak van mijn optreden.
   Nu ben ik 74 jaar en ik wantrouw de staat en zijn trawanten. Het meest wantrouw ik de politici die met leugens bedrog doen voorkomen of zij het beste met het nl.volk voor hebben. Niets is minder waar. Aan de macht in nederland staan een stel gewetenloze opportunisten die zelfs hun moeder nog zouden verkopen om aan de macht te blijven. Ik noem geen namen, u mag ze zelf invullen. Nederland is door en door verrot. Niet alleen door de gewetenloze politici maar ook door de nep-advocatuur die niet het recht verdedigen maar zakkenvullende, gesubsidieerde schurken zijn geworden. Het cda praat over het herinvoeren van de dienstplicht. Niet intrappen in dit soort leugens. De natiestaat nederland bestaat niet meer. Wat valt er dan nog te verdedigen? Niets dus want de vijand is al binnen en treft voorbereidingen om ons uit te roeien en niemand doet er wat tegen. En de beroepsmilitair die zich laat uitzenden naar Malie of een ander verwegistan, is een zak die vergeten is na te denken voor hij zijn handtekening zette onder zijn verbandakte. Niet piepen soldaten. Wat is de taak van een soldaat? Doden of gedood worden, Vredesmissies. Denk aan Schrebrenica in voormalig Joegoslavie.
   Karremans kreeg de schuld van de mislukking. De smerige politici waren de ware schuldigen maar ze kwamen ermee weg. De namen mag u zelf invullen. Oorlogen bestaan. Vredesmissies niet.

 6. Anoniem

  Komisch. Op pakjesavond uit een land van handelaars. Het gehuichel raast door de bomen.
  Je zou denken dat een beetje oudgedienden of dan tenminste belezen oudgedienden wel weten dat oorlog en vechten niks niet leuk is. Dat glorie en opwindend gedoe is natuurlijk prima ..totdat de euforie afzwakt, de adrenaline wegebt en een beetje hersens de ervaringenen moeilijk kunnen plaatsen.
  Het zou mooi zijn als iedereen dan ook echt die mentaliteit leeft zoals beoogd in het artikel, met als toevoeging via huidige inzichten van onze beschaving. Dus efficient vechten, winnen, dan bouwen en waar nodig verzorgen. Welvaart, vrede en beschaving, (uiteindelijk) overal en voor iedereen.
  Maar ja. Wat ga je bouwen? Waarvoor vecht/vocht je? Wat valt er ook weer te winnen? En hoe kunnen we goedkoop afsluiten?
  Dus, NATO doet al lang niet meer waar het ooit om begonnen was. Zonder de VS komt het inderdaad te kort, Nederland spant dan weer de kroon met voor een duppie zo vooraan mogelijk te zitten. Maar, bij mijn weten zijn de laatste drie oorlogen in no-time beslecht (Golf I&II en tussendoor nog even Afghanistan), dat heet, je gewapende opponent uitschakelen. Aan moderne Intel ontbreekt ook weinig (met uitzondering van mss ouderwetse Intel/opvattingen). Waar ging het mis.. Niet de vechtersmentaliteit van de oudgedienden. Toch maken we, het Westen, er een potje van. Da’s niks onnozel, over- of onmacht. Pure onwil danwel kwaadwillendheid. Soldaten/politieagenten zijn tools en worden gebruikt. Het liefst nuttig.
  Valkyries.nl zal vast een oprechte stem zijn. Het helpt alleen niet wanneer je de huidige tijd niet kan afzetten tegen vroegere lessen, van het klaslokaal tot het slagveld, De ongerijmdheid van deze tijd, de informatie en desinformatie, het gebrek aan wederzijds evenwicht en controle in de mechaniek van ons huidige landje en de westerse beschaving is stuitend. Krijgscultuur, zonder verstand? Gewoon minder of beter potentieel kanonnenvlees.
  Succes met de agressie oorlogen, managers, politici, lobbyisten, hournalisten(!). De zwarte piet zijn zonder het te beseffen (of je bent niet krijger genoeg/of je strijd eender maar mss met meer geld op dezelfde wijze verder in conflicten zonder einde) HILARISCH.

  • admin

   Beste bezoeker, bedankt voor uw uitgebreide reactie. Zou graag op een aantal punten willen reageren. U zegt:

   “bij mijn weten zijn de laatste drie oorlogen in no-time beslecht (Golf I&II en tussendoor nog even Afghanistan), dat heet, je gewapende opponent uitschakelen.”

   Tijdens de laatste Golfoorlog is het Iraakse leger idd vernietigd maar is de oorlog nooit gewonnen ( you won the battle but lost the war). In Afghanistan net zo, op het slagveld is de Taliban verslagen maar ze hebben de oorlog niet verloren, sterker nog,ze rukken weer op. Zo goed als alle conflicten van naar WW2 heeft het westen verloren, geloof alleen dat de Britten in Birma een ”counter insurgency”oorlog hebben gewonnen.

   Valkyries doet niet aan oorlogsverheerlijking, maar ziet de wereld wel realistisch in. Zoals we nu bezig zijn is het een kwestie van tijd dat de vlam in de pan slaat in Europa en voor je het weet het hele huis in brand staat. Wij willen dat voor zijn zodat onze kinderen ook groot kunnen worden in een vredig land zoals wij die ook gehad hebben. Dit zijn we schuldig naar onze kinderen toe. Wij verdommen het om toe te blijven zien hoe een kleine groep”gevestigde”kopstukken ons land richting een conflict duwen waarin onze kinderen de dupe zijn. Het is daarom tijd dat we weer voor ons zelf opkomen en ervoor gaan zorgen dat Europa een vredig contingent blijft. Wil je vrede, dan hebben we sterke leiders nodig die de problemen durft aan te pakken.

   • Anoniem

    Tijdens de laatste Golfoorlog is het Iraakse leger idd vernietigd maar is de oorlog nooit gewonnen ( you won the battle but lost the war). In Afghanistan net zo, op het slagveld is de Taliban verslagen maar ze hebben de oorlog niet verloren, sterker nog,ze rukken weer op. Zo goed als alle conflicten van naar WW2 heeft het westen verloren, geloof alleen dat de Britten in Birma een ”counter insurgency”oorlog hebben gewonnen.

    Waar ging het mis? Wanneer en waarom werd het een ingewikkeld conflict, counter-insurgency of anderszins?
    Alleen al voor Nldse begrippen heel de dag door nieuws en commercials die hammeren op leed en schuld maar, houdt het Policor!? Als vrede oid niet de doelstelling is zoals vandaag aangehaald met grondstoffen? Eerlijk verhaal ontbreekt, of toch tenminste een heldere open verhaal (waar mogelijk) en doet de sneuvelbereidheid bij mij geen goed. En zonder verandering ten goede en al helemaal wanneer blijkt dat er op verschillende niveau’s vuil spel wordt gespeeld, komt het de hearts and minds daar en hier (immigrant, vluchteling, g.zoeker) niet ten goede.
    Goede mix voor Balkanscenario’s etc en daarnaast de laatste 15jaar wijzen nu toch wel uit dat eigen mensen ‘op niveau’ minder te vertrouwen zijn (en als het daar nu eens stopte maar gelukkig is er globalisering en zijn er bondgenoten met de juiste middelen want die snappen het wel – hoor m’n sarcasme).

   • Anoniem

    Trouwens, we kunnen eens over een biertje standpunten uitwisselen aangaande militaire geschiedenis vanaf de vorige eeuwwisseling. Hgrt. Tsjukkie

    • admin

     Hopelijk kunnen we een keer met duizenden ”bezorgde” veteranen, (oud-)militairen en andere bezorgde een biertje drinken.

 7. Veteraan

  Het lijkt wel of Middendorp dit moet zeggen omdat het politiek correct is om dit te zeggen. De mens heeft geen invloed op het klimaat en de oorlog in Syrie is ontstaan omdat men het niet met elkaar kan vinden.

 8. Harry

  Ik hoorde vanavond dat generaal Middendorp zich druk maakt over de klimaatverandering, want dat leidt tot oorlog. En dan moeten ze vechten, maar dat heeft een prijs in mensenlevens.
  Duidelijker kan Middendorp de mening van de scribent niet onderstrepen.
  En dan heeft ie nog niet eens genoeg wapens en mensenlevens om in te zetten.

Thema door Anders Norén