VALKYRIES

United we stand divided we fall

Uncategorized

Gepensioneerde officieren gaan jonge militairen trainen…is defensie dan echt zo…..

De belangrijkste les die uit de krijgsgeschiedenis getrokken kan worden is wel dat legers die zich  vastklampen aan een strategie uit de vorige oorlog gedoemd is te mislukken.“fighting the last war” 

Een goed voorbeeld is Frankrijk die stevig vasthield aan de tactieken uit WO1 tijdens, en voor de Tweede Wereldoorlog: de lineaire oorlogsvoering gevoerd vanuit loopgraven en versterkte stellingen. Franse generaals besloten tot het bouwen van een betonnen fortificatie, de Maginot linie,  langs de Duits-Franse grens om zo een eventuele Duitse invasie te stoppen. Helaas hadden de Fransen geen rekening gehouden met het innoverende karakter van de Duitse generaals die een nieuwe manier van oorlogsvoering implementeerden.

En wat doet Nederland momenteel, terugvallen op de tactieken uit de Koude Oorlog, de laatste oorlog!

Beste defensie, het is niet voor niks dat Rusland bekend staat om zijn Hybride-oorlogsvoering. Zij weten dat een symmetrisch-conflict gedoemd is te mislukken tegenover de krachten van de NAVO. En is het niet een beetje beschamend dat er oud-militairen terug worden geroepen vanwege hun expertise? Kan ik daar uit op maken dat defensie niet meer beschikt over de juiste mensen die nog weten hoe ze oorlog moeten voeren? Misschien omdat zij bureaucratisch managers zijn geworden in plaats van strijdaanvoerders?

  1. Ghostwriter

    Dus ze zeggen eigenlijk dat met het huidige officieren bestand men niet in staat is om de troepen zo te trainen dat ze kunnen optreden tegen de Rus? hmmmmm…..dat is nogal een statement niet? Of geeft men nu uiteindelijk toe dat defensie op dit moment alleen maar accountants kent en dat geld en “lijstjes” bepalen hoe defensie functioneert ipv de veiligheidsvraag? Trouwens…. als je de troepen wilt trainen met de doctrine van de vorige eeuw, dan ook maar gelijk de oud onderofficieren terugvragen? Of zijn die wel in staat om naar de norm van de tijd te kijken ?

  2. Veteraan

    Misschien een idee om de Hollandse Waterlinie weer in ere te herstellen. Een ding moet zeker blijven. De Blauwe Hap.

Geef uw mening

Thema door Anders Norén

%d bloggers liken dit: