VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Hoe multiculturalisme de Nederlandse samenleving bedreigt.

Een multiculturele samenleving is de utopie van menig links-liberale Nederlander. De media, politici, de ambtelijke toplagen, allen staan maar wat graag vooraan om het multiculturalisme te promoten. Maar wellicht beseffen zij niet dat een multi-etnische samenleving een gevaar vormt voor de staat, omdat het in feite niks anders is dan een kweekvijver vol met potentiële rekruten voor een proxy-force, ingezet door een (groot)macht die als achterman optreedt.

Een minderheid van voorstanders van het multiculturalisme tracht op allerlei soorten manieren haar utopische idealen aan een meerderheid op te leggen. In feite wordt de meerderheid zo gedwongen tot het accepteren van de idealen van de minderheid. Wie dit niet accepteert, zal worden bestempeld als racist of fascist. De minderheid beschikt over de juiste middelen om haar utopie op te dringen, namelijk via politieke macht en de media. Elke huidige politieke partij (behalve de PVV) streeft namelijk een multiculturele samenleving na en is bereid hiervoor grote concessies te doen aan de eigen cultuur, en, wellicht nog belangrijker, aan de nationale veiligheid. Behalve zo vlak voor de verkiezingen, wanneer de gevestigde partijen trachten zich toch nog enigszins kritisch uit te laten over de multiculturele samenleving en de immigratie, in de hoop kiezers aan zich te binden die anders richting de PVV zouden gaan. Zodra de gevestigde partijen weer zijn herkozen en weer op het pluche zitten, zullen ze hun multiculturele idealen echter gewoon weer opdringen aan de bevolking.

 

De vrijheid en veiligheid komt in gevaar.

Ondanks dat de utopische idealisten denken dat massa-immigratie een waardevolle aanvulling is op de Nederlandse samenleving (zo zou het goed zijn voor de economie, gezien de vergrijzing), is de immigratie eerder een waardevol middel voor staten die hun macht in Europa willen vergroten. Met name landen op het Arabisch-schiereiland en Turkije maken gebruik van de immigratiestrategie, om hun invloeden in Europa te vergroten. Door het stimuleren van massa-immigratie richting Europa en het dwarsbomen van de integratie aldaar, trachten de verschillende staten een machtsbasis te leggen die essentieel is voor hun expansionisme. De immigranten vormen de zwaartekracht waarop de op expansie beluste machten hun basis kunnen uitbouwen.

 

Het inzetten van etnische minderheden als een proxy-force wanneer een staat een andere staat wil gaan bezetten, is in de moderne oorlogsvoering niet meer weg te denken. Het is onderdeel geworden van de hybridestrijd. Staten kiezen nog zelden voor de symmetrische strijd wanneer zij een andere staat willen aanvallen. Het kost simpelweg teveel geld en levens, wat zeer impopulair is bij de eigen bevolking. Daarom geven staten steeds meer de voorkeur aan het inzetten van een proxy-force. Dat een proxy-force een stuk goedkoper is dan het inzetten van reguliere strijdkrachten, is niet het enige voordeel wat het oplevert. Een ander voordeel dat een proxy-militie meebrengt, is dat deze militie al aanwezig is in het gebied van de opponent en beschikt over lokale en geografische kennis. Het nadeel is echter dat er een populatie (zwaartekracht) aanwezig moet zijn, die onvoorwaardelijke steun biedt aan de belager en van waaruit de proxy-force gerekruteerd kan worden. Nu is dat in veel gebieden geen probleem, doordat in het verleden door de verschillende kolonisators staten zijn gevormd, waardoor meerdere etnische of religieuze groepen van elkaar werden afgescheiden en zo ineens een minderheid vormden in de nieuwe staten.

 

Religie speelt zo mogelijk een nog grotere rol bij het verkrijgen van een machtsbasis, dan etniciteit. Bij religie maakt het namelijk niet uit wat voor etniciteit iemand heeft, als betrokkene maar in dezelfde god gelooft en zich houdt aan de bijbehorende regels. Daarom hechten landen in het Midden-Oosten zo zwaar aan de conservatieve islam: hiermee kunnen ze hun macht en invloeden in een multi-etnische samenleving behouden en vergroten. Saudi-Arabië en de Golfstaten investeren op grote schaal in het Wahabisme in grote delen van Afrika, waar zij de verschillende etniciteiten en rivaliserende stammen tot eenheid proberen te krijgen. Door het opzetten van gebedshuizen en islamitische scholen, creëren zij een kweekvijver van waaruit zij hun proxy-militanten (meestal wordt de term terrorist gebruikt) kunnen rekruteren. Zo verkrijgt Saudi-Arabië door het gebruik van het Wahabisme als formeringsinstrument steeds meer invloed in Afrika. Het verontrustende is, dat dezelfde strategie onder toeziend oog van politici ook in Europa wordt toegepast.

 

Terug naar Nederland.

Wat voor de één dus een naïeve utopie is, is voor de ander een strategie. En wat ook mogelijk is, is dat politici en ambtenaren die voorstander zijn van de multiculturele samenleving op de loonlijst staan van staten die hun macht willen vergroten binnen Europa. Dat zou kunnen inhouden dat er een moderne variant van land- of hoogverraad plaatsvindt, omdat de externe veiligheid van een land hierdoor in gevaar wordt gebracht. Dit brengt het multiculturalisme en immigratie in een gevoelige hoek. Wat als uit inlichtingenrapporten blijkt, dat Turkije of Saudi-Arabië inderdaad inbreuk maken op de soevereiniteit van Nederland en bezig zijn om een machtsbasis in ons land te creëren? Zijn dat dan een beginselen van oorlogshandelingen? Als dat zo is, dan zijn er heel wat partijen in Nederland die collaboreren met de aankomende vijand door hun open grenzen beleid!

 

Ondanks het feit dat de meeste immigranten bestaan uit jonge mannen, oftewel fighting age males, is een vaak gehoord argument van veiligheidsdeskundigen dat slechts een kleine groep onder de immigranten een potentieel gevaar vormt. Maar ook hier ligt het net iets anders. Want vanuit militair oogpunt gezien, heeft elke vechtende soldaat ongeveer drie soldaten nodig die hem ondersteunen in o.a. logistieke aanvoer van levensmiddelen, wapens en munitie, onderdak, een salaris, aansturing etc. Het land dat gebruikt maakt van een gewapende proxy-force in een ander land, moet dus zorgen dat al deze ondersteunende factoren geregeld zijn. Maar hoe doe je dat, als je niet je eigen reguliere logistieke eenheden kan inzetten voor deze diensten? Dan moet je dus gebruik maken van de bevolking (zwaartekracht) die deze rol op zich kan nemen, en als deze bevolking hiervoor nog te klein is, dan zorg je door middel van massa-immigratie dat deze bevolking wordt aangevuld. Een groep van tien terroristen, verzetsstrijders of opstandelingen, heeft dus zeker 30 personen nodig die hen faciliteren in hun activiteiten. En deze 30 personen worden op hun beurt weer gefaciliteerd door de overheid door middel van huisvesting en uitkeringen, waarmee de overheid opnieuw collaboreert met een potentiële vijand.

Het is een hele uitdaging om deze manier van oorlogsvoering onder de aandacht te brengen, want wie zegt dat massa-immigratie een strategie is van bepaalde islamitische staten, wordt als racist, gek, complotdenker of islamofoob bestempeld. Voor degenen die de vijandige strategie doorhebben, moet het zeer frustrerend zijn om het niet kenbaar te kunnen maken omdat het hun carrière kan schaden. En dat probleem speelt wellicht ook bij de verschillende inlichtingendiensten, want als ze ergens de strategie door moeten hebben, zijn zij het wel. Maar dan rijst de vraag: hoe afhankelijk zijn de inlichtingendiensten? Uiteindelijk hangen ook zij aan de touwtjes van de multiculturele voorstanders.

 

En dan komen we weer terug op de vraag: wat als de inlichtingendiensten openbaar maken dat er staten actief zijn met oorlogshandelingen tegen Nederland, door middel van het opzetten van kweekvijvers waaruit toekomstige terroristen of radicale opstandelingen gerekruteerd kunnen gaan worden? Worden deze diensten dan ook beticht van racisme of islamofobie, zodat het gevaar wederom niet bestreden kan worden?

 

Afbeeldingsresultaat voor hybrid warfare

DENK in de tweede-kamer (inc. commissie stiekem) als vijfde colonne?, moord op Fortuyn en moordpogingen op Wilders, een pro-multiculturele staatsomroep, buitenlandse agenten tussen de demonstranten? allen zijn facetten in fase 1. Of Nederland zich momenteel in fase 2 bevindt…wie zal het zeggen?

 

Een multiculturele staat heeft nooit gewerkt.

Er zijn in de geschiedenis maar weinig staten geweest waar een multireligieuze en -culturele samenleving gewerkt heeft. En als er meerdere religies of culturen binnen een staat waren, dan werden ze vaak bij elkaar gehouden door een dictatuur. Zo was Joegoslavië jarenlang een multiculturele samenleving waar verschillende groepen samen konden leven, maar wel onder streng toezicht van dictator Tito. Na het overlijden van dictator Tito, verviel de Balkan al gauw tot een conflictgebied waar verschillende fracties met elkaar in botsing kwamen. Een multiculturele samenleving kan dus wel slagen, maar dan alleen onder een steng regime waar één groep de macht bezit. En daar zit de gemiddelde Europeaan niet op te wachten.

Ook de menselijke factor speelt mee in het niet slagen van een multiculturele samenleving. De mens is een groepsdier en heeft daarom de behoefte om een gemeenschap uit te zoeken waarin hij zich het veiligst voelt. Op een doorsnee camping zoeken landgenoten elkaar ook op. Buiten het feit dat het makkelijk communiceren is, geeft het ook een onbewust gevoel van veiligheid om in vreemd gebied mensen om je heen te hebben met een gedeelde cultuur. Maar wat op een doorsnee camping geldt, gebeurt op grote schaal in Europa. Migranten en allochtonen zoeken elkaar op, omdat het een gevoel van veiligheid geeft dat ze dezelfde cultuur delen. Zo ontstaan er complete migrantenwijken die vast blijven houden aan hun eigen leefvorm. Hoe de overheid ook zijn best doet om immigranten te laten integreren, het zal niet winnen van het menselijke oerinstinct. Maar niet alleen het oerinstinct van de immigranten speelt een rol, ook dat van de ontvangende bevolking, die zich evenmin veilig voelt bij hoge percentages immigranten met een andere cultuur en religie.

Doordat het etnisch groepsbelang belangrijker is dan het landsbelang, hindert dat de utopische integratie waar de idealisten zo van droomden. Maar de landen die meer invloed willen verkrijgen in Nederland, willen juist voorkomen dat hun landgenoten integreren, want anders zijn zij immers niet meer te besturen. De duizenden Turken die in Rotterdam voor Erdogan stonden te demonstreren, zouden dit nooit hebben gedaan als zij volkomen waren geïntegreerd. Het vormt een onderdeel van de Turkse strategie om zijn macht naar West-Europa uit te breiden. ‘Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten’. Dit zijn de woorden van een strateeg met maar één doel: verovering.

Als Erdogan inderdaad bezig is om een hybride-offensief in Europa voor te bereiden, dan betekent ook in dit geval dat de Nederlandse overheid collaboreert met de Turken, omdat zij verantwoordelijk is voor het binnenhalen en faciliteren van Turkse proxy-eenheden. En hier zit de gevestigde politiek wederom weer in een lastige situatie, want als uit rapporten van de Nederlandse veiligheids- en inlichtingendiensten, die de voorbode vormen voor de verdediging van het Nederlands grondgebied, blijkt dat Turkije inderdaad bezig is met een hybride-offensief, dan is er maar één partij die het juiste verdedigingssysteem beheert: de PVV, en wellicht na de verkiezingen ook FvD en VNL.

 

11 Reacties

 1. Anton Haksteeg

  Goed rtikel en ja Nederland is al praktisch naar de bliksem. Weg met die vervloekte islam en de koran verbieden de islam is geen religie maar een vervloekte ideologie. Met dank aan het Brussels tuig en de Nederlandse politici die het volgen om een baantje voor de toekomst te scheppen.

 2. D.Vandessel

  MultiLULturaliteit of MultiFLAUWEkulturaliteit zijn beide om multikultureluurs te worden .

 3. Ghostwriter

  Nou lijkt me weer duidelijk. even los van het feit dat ik geen FUCK geloof van die uitslag, kijk maar eens naar de tekening op telegraaf.nl. Alsof HEEL Nederland VVD heeft gestemd. Maar evengoed. Ik ben er wel weer klaar mee. Klaarblijkelijk wil men belazerd worden en overlopen door islam. Uitslag is veelzeggend, of hij nou bij elkaar gelogen is of niet. Uiteindelijk verdient Nederland nu de kolerezooi die ze over zich heen gaan krijgen. Oh, enne… niet zeiken dat Rutte zo’n lul is en dat er weer gesneden en belazerd gaat worden. enzo, als je kiest voor deze oplichter, dan krijg je wat je verdient.

  Nederland, ik schijf jullie af, dit land is verloren. Succes ermee. Dit is niet meer mijn land.

  • admin

   Ik zet ook me vraagtekens bij de uitslag, het zou mij niks verbazen als wikileaks met een bericht naar buiten komt dat de EU zich met de verkiezingen heeft bemoeit, er hing simpelweg teveel af van het feit als de PVV zou winnen.

   • Ghostwriter

    Morgen mogen de ratten weer de straat op. Van mij mogen ze heel Amsterdam slopen, want dat het op rellen uitloopt dat is wel weer zeker. Morgen is Amsterdam weer net Istanboel, let maar op. Maar klaarblijkelijk is dat wat Nederland wil, mijn zegen hebben ze, maar als het uit de hand loopt, dan denk ik niet dat ik nog kogels ga koppen voor dat volk. De kolere voor ze. En voor wat betreft PVV… tja ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die 2 , Rutte en Wilders dit van te voren hebben bedacht. PVV kan en mag niet regeren. Dus beetje winst, beetje meer pluche en dat godvergeten excuus voor een mens( dat ze stront zo hoog kunnen stapelen, ongelooflijk) die lacht zit rot nu. hahahahah je kan die kaaskoppen alles wijsmaken. Ik trek aan de touwtjes en ze trappen overal in. Geen wonder dat die kwal zo vaak lacht.

    • admin

     Er is wat vreemds aan de hand met de verkiezingen. Ook de houding van de PVV vind ik vreemd, alsof het allemaal van tevoren al bedacht was.

     • Ghostwriter

      klopt, weet je gelijk waar dat bilateraaltje over ging tussen rutte en Wilders. Maar evengoed, het volk heeft kansen genoeg gehad, er is meer dan genoeg gezegd en geschreven over de elite, bedrog, herbevolking, afschaffing contant geld, overboeken pensioenfondsen naar Brussel, corruptie enz enz. VVD was voor zoveelste keer meest corrupte partij en wat kiest men? de VVD. Wat er ook gezegd/geschreven wordt. Of er nou verkiezingsbedrog is of niet, het volk wil dit, want anders hadden ze maar moeten protesteren. Als de meerderheid naar de slachtbank wil, dan houdt de minderheid ze niet tegen. Sterker nog, lekker laten lopen. De minderheid die wakker is doet er goed aan om te zorgen dat ze een graantje meepikken. Pak wat er te pakken valt, tref je voorbereidingen en maak je in godsnaam niet meer druk over politiek en het volk. Ze zijn het simpelweg niet waard. Kansloze missies moet je niet aan beginnen. Laat dat nou een wetenschap zijn die militairen als geen ander begrijpen.

      Niet meer nadenken over deze puinhoop. Besteed die tijd liever om te zorgen dat jezelf en je naasten niet meegesleurd worden met de meerderheid als de bom barst en die gaat barsten, dat is wel zeker. Het kost diegene die “doorzien” alleen maar energie en het helpt toch niet, sterker nog, het werkt tegen diegene met de goede bedoelingen.

      De kolere voor die makke schapen.

      Ghostwriter out

 4. Ghostwriter

  Laten we hopen dat er vandaag een grote verandering te weeg gebracht wordt, maar ik houd mijn hart vast….

  Mannetje Rutte is in ieder geval wel door de mand gevallen met zijn z.g. standvastigheid richting Turkije. Eerst aanbieden om in alles te ondersteunen(propaganda ministers van Turkije) als ze maar NA 15 maart zouden komen. Hij wilde alles voor ze doen, helpen, diplomatiek allure, auto met chauffeur enz enz. Dan had hij ze geen strobreed in de weg gelegd. Pure propaganda en bedrog van die Rutte. De leugenaar kan niet eens meer de waarheid zeggen. Ieder woord uit zijn muil is een leugen. Hoeveel mensen zullen er nog intrappen? En hoe eerlijk zullen de stemmen geteld worden? Hoe snel zijn mensen zijn vele, vele leugens weer vergeten?

  – 1000 euro ?
  – MH17?
  – geen euro naar Griekenland?
  – Hypotheekrente aftrek ongemoeid?
  – Referendum over Oekraïne?
  – Turkije rel?

  enz enz enz. Mensen kies wijs, kies niet op een persoon, maar kies voor een partij die Nederland weer Nederland maakt. En ga in godsnaam niet mee in die bullshit van “strategisch stemmen” . Stem met uw hart en gevoel!

  Ik heb er geen goed gevoel over. Ik vrees dat we na morgen gewoon weer op links verder zullen gaan….

  Maar we gaan het zien. In dit land verbaasd me zo langzamerhand helemaal niets meer. Maar als ik het af meet aan de reacties die ik echt overal hoor, dan kan Rutte niet veel meer steun meer krijgen. Ik heb afgelopen half jaar werkelijk niemand positief over die kwal gehoord.

  Het wordt of een titanen overwinning a la Trump of…

  Ga Nederland, ga de weg van uw ondergang….

 5. John

  Briljant stuk. Hier hoeft niets aan te worden toegevoegd, het is klip en klaar.
  Woensdag aanstaande kan heel belangrijk worden, en een eventuele kabinetsformatie in de dagen/weken daarna eveneens. De uitkomst hiervan kan grote gevolgen hebben.

  Het verwijt aan “links” en hun utopiaanse hallucinaties is volstrekt terecht. Persoonlijk beschouw ik deze groep als verloren en niet meer te helpen. “I leave them for the Turks”….letterlijk.

  Een grote doorn in m’n oog is het doorgeschoten liberalisme, individualisme en materialisme. In ons ‘vrije’ westen is dit eveneens debet aan de situatie waarin we zitten. Mensen zijn gaan geloven in een niet bestaande wereld, waarin hun individu centraal staat. Dit is contra-natuurlijk, en gedoemd tot het falen van de natie als geheel. Nationaal belang, en daarna groepsbelang, heeft men in de hoofden ondergeschikt gemaakt aan het individueel belang. De zogenaamd “rechtse” VVD, de yuppen partij, is hiervan het voorbeeld. Die mensen dragen, vaak zonder dat ze het beseffen, voor een groot deel bij aan de destructie van onze identeit, cultuur en ons ras.

  Daarom is het belangrijk wel degelijk onderscheidt te maken in groepen mensen. Holle frazen als “we moeten verbinden” kunnen me gestolen worden. Van het grootste belang is het volk, dat ervan uitgaat dat ons land met zelfrespect, veiligheid, behoudt en welvaart doorgegeven wordt. Aan onze kinderen, ons volk, aan ons als unieke soort op deze planeet.

  Daarvoor is nodig een krachtig staatsbestuur, met enige controle op het probleem van doorgeschoten individualisme. Sturing en stimulatie op het vlak van grote gezinnen stichten, gezond groepsbesef en algehele volksgezondheid moet in elk geval van de staat te verwachten zijn. Ook is nodig één Europa, gebaseerd op natiestaten die samen werken op de terreinen die voor hen belangrijk zijn, en daardoor als vanzelf in algeme zin. Dus geen politieke E.U., of dat soort onzin. Samenwerken ja, vrienden ja. Echter, dat is alleen te realiseren als de landen doordrongen zijn van zelfrespect, en daar ook de regeringen op zijn ingericht. Eigen nationalisme is dus prima. Gezamenlijk optreden naar andere continenten een must. Verregaande samenwerking met een nationalistisch Rusland en Amerika eveneens.

 6. Ghostwriter

  Goede, scherpe analyse. En helaas, de waarheid. Al moet ik wel zeggen dat ik denk dat we in fase 3 verkeren, maar dat is perceptie.

  Goed om het eens te benaderen als “ijzervreter”. Ik houd daar wel van, puur omdat ik zelf ook zo ben. Geen dom gelul, maar woorden met daden. Slappe praatjes maken zwak. En zwakke vissen in de vijver worden altijd opgevreten.

  Dat Nederland collaboreert blijkt wel uit het feit dat slapjanus Rutte in eerste instantie had gevraagd of het propaganda circus van Erdogan NA de Nederlandse verkiezingen kon komen. Dan hadden ze hun geen strobreed in de weg gelegd. Dat dit hele circus een ordinaire verkiezingsstunt is, druipt er vanaf. Na de verkiezingen likt Rutte gewoon weer de schoenen van Erdogan. Dit stukje propaganda dient 2 doelen, Rutte kan even doen of hij een beslissing kan nemen(z.g. voor het volk) en Erdogan kan de grote Sultan spelen.

  Na de verkiezingen zul je zien dat ze weer diep, diep buigen voor de multiculti en de Turken. Rutte zal dan vast zijn beoogde baantje in Europa krijgen , waarna mannetje Dijkhof het mag gaan proberen en Nederland blijft verdeelt en verrot tot op het bot.

  Ik schreef al eerder dat het politieke stelsel in Nederland erop gebouwd is om nooit succesvol te zijn. Het is er alleen maar om de elite te laten verrijken en het volk een idee van vrijheid te geven. Zolang dit stelsel blijft bestaan, zal de elite heersen en niet het volk.

  Is er een uitweg? Zeker, je schreef het zelf ook al admin. Willen we deze impasse doorbreken dan zal er iets radicaals moeten wijzigen, met een partij of partijen die bereid zijn om die stap te maken. Op dit moment zijn dat inderdaad alleen PVV en FVD, VNL neem ik niet eens serieus al hadden ze het graag.

  Mensen zouden er goed aan doen om even door de propaganda rond Wilders heen te kijken en eens moeten nadenken wat voor Nederland nu de beste oplossing is. Op termijn zullen er zich meer partijen en mensen aanbieden die Wilders kunnen ondersteunen en met oplossingen kunnen komen. Want dat is natuurlijk het probleem. Als de PVV de grootste zou worden, dan hebben ze een probleem. De PVV heeft een grote achterstand op netwerken in Nederland. En het is als vanouds, het is niet wat je kent, maar wie je kent wat bepaald of je succesvol wordt. Nu is een cordon sanitair voldoende om Wilders meteen uit te schakelen.

  Of de PVV op lange termijn de oplossing is, durf ik te betwijfelen, maar voor nu is het de enige oplossing. Omdat zij als enige bereid zijn om primaire beslissingen te nemen die voor het voortbestaan van Nederland als natie van essentieel belang zijn.

  Al die onzin over vergrijzing en gebrek aan arbeidskrachten is uit de duim gezogen. Wie zegt dat ons land moet blijven groeien? Liever wat kleiner en Nederlands dan naar het model van de elite compleet naar de klote geholpen. Bovendien, met de huidige techniek wordt er meer een meer door automatisering en robotica overgenomen. Dus ik zie het probleem niet zo. Bovendien regelt de natuur zelf wel dat die vergrijzing het hoofd geboden wordt.

  Laten we nou eerst maar eens voor de komende 10 jaar zorgen dat Nederland, Nederland blijft. Ik denk dat 10 jaar vooruit kijken al een hele opgave is.

  En laten we nou eens ophouden met dat multiculti te verheerlijken. Bullshit. Als je wolven en schapen bij elkaar zet vloeit er bloed, punt.

 7. Veteraan (en cynicus)

  Heel goed artikel. Laat alweer duidelijk worden wat er aan de hand is en gisteren was er in Rotterdam alweer een verder offensief te zien van de oprukkende islam nu door Turken. Men gebruikt provocatie en intimidatie als een der technieken om een land van binnenuit kapot te maken en te doen onderwerpen aan de islam. Afschuwelijk !! En nee het gaat niet lukken nee neen nee !

Geef uw mening

Thema door Anders Norén

%d bloggers liken dit: