VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Religie als strategisch wapen.

Vlak voordat de eerste Golfoorlog uitbrak besloot de toenmalige Irakese dictator Saddam Hoessein de woorden ‘’Allahu Akbar’’ (God is groot) aan de Irakese vlag toe te voegen. Hiermee probeerde hij de islamitische wereld achter zich te krijgen tijdens de aanloop naar het conflict met de westerse wereld. Ondanks dat de Hoesseins gelovige moslims waren, stonden ze niet echt bekend dat zij zich aan de regels van de koran hielden. Zo las zoon Oedai ijverig de koran in de uren voor zijn dagelijkse met zuipen, muziek en orgieën gevulde braspartijen die de hele nacht voortduurde. In dit geval is het duidelijk dat de Hoesseins niet zo zwaar tilden aan het geloof, maar daarentegen het geloof wel misbruikten om proberen steun te verkrijgen in de islamitische wereld. Saddam probeerde de aankomende (Golf)oorlog te laten lijken alsof het een strijd zou worden tussen de islam en het zondige westen.

Dit voorbeeld van Saddam staat niet op zich. Tijdens meerdere uitzendingen in islamitische landen kreeg ik al vaker te horen dat moslims weinig respect kunnen opbrengen voor staatshoofden die net doen alsof ze zwaar religieus zijn, maar ondertussen alles doen wat hun God verboden heeft. De familie Saoed van Saudi- Arabië is hier een goed voorbeeld van. Terwijl iedereen in Saudi-Arabië gedwongen wordt zich te onderwerpen aan de sharia-wetgeving laten de Saoedische prinsjes zich rijkelijk verwennen in steden als Parijs, waar ze zich tegoed doen aan wilde seksfeesten en dure luxe artikelen.

Natuurlijk gebeurt dit niet alleen in de islamitische wereld, ook de christenen kunnen er wat van. Ook in dit geloof gebeurt het maar al te vaak dat de ‘zogenaamde’ meest religieuze personen van de kerk zondigen met seksorgieën of kindermisbruik, of vreemd gaan bij het leven. Tegelijkertijd wijzen ze wel met het vingertje naar het volk hoe zij zich moeten gedragen volgens de wetten van de Bijbel.

Maar wat is nou de reden dat , voornamelijk in een theocratie, het geloof zo belangrijk is, terwijl de staatshoofden zich tegoed doen aan alles wat hun god verboden heeft. Om antwoord te kunnen geven op die vraag moeten we misschien een stapje terug doen in het verleden. De eerste machthebbers hadden, net als nu, steun nodig van verschillende volksstammen om hun macht te kunnen vergroten. Hier was eenheid voor nodig. Omdat elke stam zijn eigen belangen had was het noodzaak om ervoor te zorgen dat er een verbindend factor werd gecreëerd wat al deze stammen met elkaar zou verenigen. Om dit te bewerkstelligen werd er een god bedacht, of meerdere goden, die ergens in een hemel zat en die toeziet hoe de mens leeft. De machthebbers overtuigden het ‘wat minder slimme’ volk ervan dat deze god een aantal spelregels heeft doorgegeven aan de koning, ik citeer de koning.

“ik ben vannacht aangesproken door God. God heeft mij verteld dat ik de uitverkorene ben die jullie (het volk) moet gaan leiden. God heeft tevens een aantal spelregels meegegeven waaraan jullie je moeten houden. Deze spelregels zijn op schrift gezet in het spelregelboekje wat wij vanaf nu de Bijbel noemen. U dient zich te allen tijde aan deze spelregels te houden, zo niet, dan wordt u bestraft. Omdat God mij heeft aangewezen als uw koning bent u verplicht mij te gehoorzamen en alles te doen wat ik u opdraag. Doet u dit niet, dan krijgt u problemen met God en kan het zomaar gebeuren dat hij een lading sprinkhanen en dode vissen over u heen drapeert en  gaat u dood , punt.

Net als u ben ik ook een dienaar van God. God heeft mij de opdracht gegeven om andere volkeren te onderwerpen of te vernietigen als zij onze God niet zullen accepteren. U zult voor God, onder mijn leiding,  gebieden gaan veroveren en de daarop wonende volkeren zich aan mij laten onderwerpen. Alle rijkdom die u vergaart zal aan mij worden afgestaan en daarna zal ik het aan God  offeren.”

Zie hier de reden van het geloof. In vroeger tijden waren de mensen nog niet zo ontwikkeld als wij nu zijn, waardoor het een stuk makkelijker was om mensen te beïnvloeden. Dat er nog steeds mensen zijn die geloven in een god is hun goed recht, die zullen mogelijk nog niet zover ontwikkeld zijn als de rest. Ik vergelijk het maar met Sinterklaas. Een kind word uiteindelijk oud en wijs genoeg om niet meer in het sprookje van Sinterklaas te geloven, zij beginnen in te zien dat sommige dingen gewoonweg niet kloppen met de werkelijkheid. De ouders, de machthebbers, zullen hier wellicht van balen omdat zij hun kind niet meer kunnen beïnvloeden met de angst voor Sinterklaas als het weer is niet luistert. De kinderen die in Sinterklaas blijven geloven noemen wij gelovigen. Zijn deze gelovigen dan minder slim als de rest? Ik denk het niet. Welnu, er doet ook een verhaal de ronde over een man die een ark bouwde, daarmee de wereld over zeilde met als einddoel om van elk dier er twee mee te nemen op zijn ark, van pinguïns tot kamelen!!! Ondertussen begon het zo hard te regenen dat de wereld transformeerde in één grote zee. Er zijn dus mensen die dit verhaal geloven, zijn deze mensen dan dom?blijkbaar niet!, ze mogen ook een land besturen.

 

De islam als strategisch wapen

Nu het christendom langzaam aan het uitsterven is wordt de wereld opnieuw geconfronteerd met een ander eeuwenoud veroveringsgeloof: de islam. Allah is ook ooit verzonnen door slimme machthebbers om verschillende bedoeïenenstammen met elkaar te verenigen. Ook hier werd het volk wijs gemaakt dat men moest leven naar de regels die zijn opgelegd door een god. Alleen deze god was zeer strijdlustig, hij zag in dat een veroveringsleger, dat bestond uit verschillende stammen, onderworpen moest worden aan zware tucht. Anders dan de huidige Bijbel, wat een nichterig boek is vergeleken met de Koran, dient de Koran te zorgen voor deze orde en tucht. Tucht is het instrument waarmee in een groep de discipline wordt gehandhaafd. Door middel van het aanleren van gehoorzaamheid en volgzaamheid dwingen de machthebbers hun volgelingen tot het opvolgen van hun bevelen. De Koran is dan ook meer een militair handboek dat niet alleen door militaire eenheden (jihadisten) moest worden nageleefd maar ook door de burgerij, tot op de dag van vandaag. Commandanten moesten erop toezien dat hun onderdanen zich hielden aan de wetten van de Koran. Deden zij dat niet, dan volgden zware straffen. Doordat er eenheid ontstond binnen de Arabische stammen ontstond er een effectieve, gedisciplineerde militaire organisatie die grote stukken gebied heeft veroverd die reikten van India, Spanje tot aan Wenen.

Na de val van het Ottomaanse rijk werd de macht van de moslims redelijk ingeperkt. Totdat nieuwe machthebbers, die macht verkregen door middel van rijkdom door olie, er opnieuw achter kwamen dat de strenge gedisciplineerde regels van de islam weer hersteld moesten gaan worden ten behoeve van hun expansiepolitiek. Vanuit streng religieuze hoek worden moslims wereldwijd bevolen zich opnieuw te onderwerpen aan de strenge regels van de conservatieve islam. Hiermee willen de nieuwe machthebbers bereiken dat moslims zich opnieuw gaan verenigen om zodoende eenheid te vormen. Deze eenheid moet uiteindelijk als strategisch wapen Europa gaan veroveren.

 

Waarom Europa.

West-Europa is in het verleden nooit veroverd of bezet geweest door jihadistische legers. Wel zijn er Moren geweest die Spanje hebben veroverd en hebben getracht om door te stoten naar Noord-Europa. In Frankrijk, bij Poitiers, werden zij echter opgewacht door de Frankische strijders onder leiding van Karel Martel. De Franken versloegen de jihadisten en drongen hen uiteindelijk terug van het Europese continent. Tot op heden is het de jihadisten niet meer gelukt om Europa ‘nogmaals’ met militaire middelen binnen te vallen. Die wens bestaat echter nog steeds bij menig machthebber in het Midden-Oosten.

Wie ooit op het Arabisch schiereiland is geweest moet een ding opvallen: zand, heel veel zand en heel erg heet. Als er geen olie in de grond zat, dan was er weinig van het Arabische schiereiland overgebleven anders dan een grote zandbak bewoond door een paar bedoeïenenstammen. Door de vondst van olie hebben de grondbezitters, de huidige regionale machthebbers, kunnen profiteren van rijkdom waarmee zij hun macht hebben vergroot. Maar wat blijft erover van hun regionale macht als de olie op is? De bevolking, die afhankelijk is van de olie-inkomsten, zal in protest komen tegen de elite die het land bestuurt omdat ze niks meer te eten hebben. De elite moet dus op zoek naar nieuw territorium wat ver verwijderd is van de zandbak. Oftewel, vroeger zou men de wapens oppakken en het vruchtbare land van de buren binnenvallen. Alleen die militaire macht ontbeert ze. Er moet dus een manier gevonden worden om nieuw land te veroveren zonder het gebruik van militaire krachten. Waar een goede strateeg naar kijkt als hij nieuw land wil veroveren is: waar is er rijkdom en vruchtbare grond en hoe is de verdediging?  Dan kom je al gauw uit bij Europa, goede grond en geen verdediging.

De islamitische machthebbers willen Europa zonder slag of stoot veroveren en proberen dit te bewerkstelligen door zoveel mogelijk supporters richting Europa te sturen. Deze supporters moeten uiteindelijk het fundament gaan vormen waarop de veroveraars hun macht verder uit kunnen breiden. Is het fundament eenmaal gelegd, dan zal men trachten om meer invloed te verkrijgen in overheidsinstanties en in de samenleving. De grote steden zijn als eerste aan de beurt, deze moeten het fundament gaan vormen voor verdere uitbreiding. Hierbij speelt religie weer een essentiële rol. Het is dit geloof wat mensen tot elkaar brengt om uiteindelijk een gemeenschappelijk doel te bereiken: de islamisering (het fundament) van Europa.

Het voeden van dit fundament word gedaan door middel van immigratie en het creëren van vluchtelingenstromen richting Europa. Er is een reden waarom de golfstaten, Saudi Arabië, maar ook Turkije, geen islamitische vluchtelingen opnemen. Het is juist de bedoeling dat die naar Europa gaan om het fundament te vergroten.

Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Het zijn namelijk deze locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdogan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims. Dat niemand, van de AIVD tot aan de CDS, zich hier over uitlaat is dan ook best zorgelijk. Een kazerne is namelijk een locatie waar militairen op gedisciplineerde wijze worden gevormd en met elkaar worden verbonden om zodoende een hechte eenheid te vormen. Is deze eenheid gevormd en op sterkte, dan is zij klaar voor het gemeenschappelijke doel: de jihad?

Oh en lees dit even.

 1. Johan Alphons

  Ik heb al die immigratie altijd al gezien als een groot paard van Troje.
  Erdogan is al bijna machtiger in Europa dan de EU leiding of mevr. Merkel.
  Spreekt 100.000 Turken toe in een Europees voetbal stadion?
  Hij had als Hitler en zijn clan nog leefde de Nobelprijs voor ??Obamashit?? gekregen!

  En die oetlul bestuurders van de EU doen niets.

 2. Merkavah

  En zo het is het maar net. Helaas worden de mensen die wel doorhebben wat er speelt van twee kanten bedreigd.
  Niet is er alleen de geweldadige islam, er is ook het links ‘idealisme’ van de gutmenschen die te dom zijn om door te hebben dat ze hun eigen graf graven. Als wij niet de nieuwe Azteken of Apache of Jezidies willen worden dan is de tijd die er nog rest om in actie te komen beperkt.
  Het enige kleine lichtpuntje is de winst van Trump al doet Clinton, financieel ruimhartig gesteund door de Saoed familie ruim haar best om Trump alsnog te diskwalificeren.

  Maar goed, hoe gaan we in actie komen? Dit blog is een leuk begin, het pretendeert mensen binnen defensie en politie te vertegenwoordigen die zich meer dan ernstig zorgen maken over de toekomst van Nederlandse autochtonen.
  Het ausradieren van Zwarte Piet lijkt een klein dingetje maar wie goed oplet weet dat er al meer dan een decannia aan allerlei typische Nederlandse gebruiken, gebruiken die onderdeel zijn van de Nederlandse identiteit, en identiteit is wie je bent!
  Op tv zijn reclames al ruim voorzien van minderheden, sterker nog, een commercial met uitsluitend autochtonen is er niet meer. Wel commercials waarin allochtonen oververtegenwoordigd zijn. Het gutmensch effect met als neveneffect dat autochtonen de indruk krijgen dat er al 20% allochtonen in dit land wonen.

  Terug naar hoe we dit nu stoppen?
  Ik kan contact zoeken met de beheerders of een van de mensen die wel hun (echte?) naam gebruiken. Het gevaar zit er natuurlijk in dat deze site gewoon een honeypot blijkt te zijn van een van de vele veiligheidsdiensten.
  Dus zeg het maar sitebeheerder, medewerker van defensie, medewerkers van politie, hoe gaan we iets organsieren dat geheel volgens de wet tot stand komt?
  Zowel nationaal als internationaal recht biedt volgens mij voldoende mogelijkheden, echter ben ik hier niet genoeg in thuis om een juridisch trategisch advies te kunnen geven.

Geef uw mening

Thema door Anders Norén

%d bloggers liken dit: