De toekomstige Amerikaanse president heeft, tot nu toe, drie oud-generaals aan zijn team toegevoegd. Twee van hen komen uit de rangen van het United States Marine Corps (USMC), oftewel het Amerikaanse Korps Mariniers. John Kelly, als Minister van Binnenlandse Veiligheid, en de befaamde James ‘’mad dog’’ Mattis als Minister van Defensie. Beide oud-generaals hebben een uitstekende en respectvolle carrière genoten, waardoor zij een hoog aanzien hebben verworven binnen en buiten dit befaamde elitekorps.

De derde oud-generaal is Michael Flynn. Hij zal als Trump’s veiligheidsadviseur gaan dienen. Flynn heeft zijn indrukwekkende carrière doorlopen bij het legendarische 82nd Airborne Division en het Joint Special Operations Command. Wellicht de belangrijkste reden waarom Trump voor deze generaal heeft gekozen kan zijn dat Flynn een ervaren inlichtingenofficier is geweest. Zo werd hij  ‘Director of Intelligence for Joint Special Operations Command’ tijdens de Irak- en Afghanistan-oorlog en maakte het uiteindelijk tot commandant van het ‘’Defense Intelligence Agency (DIA)’’

Het is niet voor het eerst dat oud-generaals door Amerikaanse presidenten voor ministersposten worden gevraagd. Het is echter wel uniek; de achtergronden en de hoeveelheid generaals die Trump heeft gekozen. Dat er twee generaals afkomstig zijn van het USMC kan wel eens te maken hebben met het feit dat Trump op zoek is naar een belangrijke steunpilaar binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Het zou niet voor het eerst zijn dat een machthebber steun probeert te werven bij militaire eenheden en dan vooral bij elite-eenheden, de moderne Praetoriaanse Garde.

De Romeinse keizer Augustus richtte de Praetoriaanse Garde op om dienst te doen als keizerlijke lijfwacht. De manschappen werden hiervoor special geselecteerd uit veteranen afkomstig van de Romeinse legioenen. De garde groeide uiteindelijk uit tot een elite-legioen dat compleet zelfstandig militaire operaties kon uitvoeren, inclusief cavalerie. Het doel van de garde was ervoor te zorgen dat de keizer zijn macht kon behouden. Zij verwierven zich echter steeds grotere politieke macht en begonnen gewetenloos deze macht te gebruiken door keizers naar believen af te zetten of te steunen.

Het US Marine Corps is opgericht tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en heeft zich daarna ontwikkeld tot een voor veel doeleinden bruikbare, elitestrijdkracht binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Alhoewel het USMC het kleinste onderdeel is van de Amerikaanse strijdkrachten, met ruim 200.000 mariniers, zijn zij groter dan menige strijdmacht van een ander land. Zo is het USMC groter dan de Britse landmacht en kan, net als de Praetorianen, compleet zelfstandig opereren en beschikt daarvoor zelfs over eigen luchtstrijdkrachten en tankeenheden.

Het is misschien wat vergezocht dat Trump zijn positie wil verstevigen door een weloverwogen bondgenootschap aan te knopen met het keurkorps door de twee oud-mariniers generaals aan zijn team toe te voegen. Maar het is ook niet heel verwonderlijk dat Trump steun zoekt bij dit keurkorps. Trump gaat mogelijk roerige tijden tegemoet als een president die beloofd heeft het roer grondig om te gooien; hiermee zal hij nog meer vijanden maken. Het is daarom wellicht een geruststelling voor hem om in ieder geval een achterban te hebben die bestaat uit ruim 200.000 mariniers die ook nog eens veel respect oogsten bij de Amerikaanse bevolking.

De Praetorianen zorgden niet alleen voor de fysieke persoonsbeveiliging van de keizer maar functioneerden ook als inlichtingendienst voor hem. Gardisten doken undercover de samenleving in om informatie te vergaren over eventuele rebellie of om moordcomplotten te ontdekken die gericht waren tegen de keizer. Tevens konden zij ook worden ingezet als ordetroepen om de orde te herstellen in de Romeinse hoofdstad. Het was dus van groot belang voor de keizer dat hij goede contacten onderhield met de bevelhebbers van zijn garde. Met name de Praetoriaanse inlichtingendienst kon een keizer maken of breken. De keizer ambieerde daarom dus een zeer goede relatie met de commandant van de inlichtingendienst. Dat Trump een voormalige inlichtingenofficier kiest als zijn veiligheidsadviseur kan betrekking hebben op datgene wat de keizer ook ambieerde, een goede relatie onderhouden met de diensten. Oud-generaal Flynn staat namelijk ook in hoog aanzien in de inlichtingenwereld, maar ook in de wereld van de special forces. Dit kan de band tussen Trump en de verschillende inlichtingendiensten en special forces wellicht versterken, wat Trump in de toekomst hard nodig kan hebben.

“De Romeinse keizers waren niet de enige machthebbers die zich lieten omringen met elite-militairen en inlichtingendiensten. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende facetten van het Derde Rijk was ongetwijfeld het ontstaan en de werking van de Waffen SS. Oorspronkelijk bedoeld als een soort van Praetoriaanse garde van Hitler zelf die hem verzekerde van hun onvoorwaardelijke steun aan zijn macht.”

President Poetin houdt, wellicht net als Trump, ook rekening met instabiele tijden in Rusland.  Poetin zal daarom ook investeren in zijn relatie met zijn veiligheidsdiensten en de binnenlandse troepen. Zo valt de nieuwe Nationale Garde niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, maar onder die van Poetin zelf. Commandant van de garde wordt Viktor Zolotov, in het verleden lijfwacht van de president en hoofd van de presidentiële beveiligingsdienst.

President Poetin zal, net als alle andere autocraten, stap voor stap zijn mannen op sleutelposities binnen het veiligheidsapparaat (Defensie, geheime dienst FSB en Binnenlandse Zaken) plaatsen. In september 2018 zijn er verkiezingen van de Russische Doema. De vorige parlementsverkiezingen leidden eind 2011 tot massale protesten. En hoewel Poetin zich nog niet kandidaat heeft gesteld, gaat iedereen ervan uit dat de Russische president in 2018 opgaat voor zijn vierde termijn.

Dat Trump zijn generaals kiest om een ‘’moderne Praetoriaanse garde’’ te vormen is misschien nog ver gezocht. Een ander voordeel wat een generaal namelijk met zich meebrengt zijn z’n buitenlandse contacten en de ervaringen die hij heeft opgedaan in roerige gebieden. Het kan best zijn dat Trump bang is dat wanneer hij zittend president is roerige tijden zullen aanbreken. Het is dan wel zo fijn dat hij op ministers kan rekenen die hier ervaring mee hebben. Dan is het ook nog de vraag hoe Trump zich gaat opstellen ten opzichte van de islam. Trump staat bekend om zijn kritische houding richting de islam. Zijn aankomend veiligheidsadviseur Flynn staat ook bekend om zijn anti-moslim wereldbeeld en noemt de islam een kankergezwel dat meer kwaad dan goed doet. Wil Trump tegen de islamitische wereld aan trappen dan kan dit grote wereldwijde gevolgen gaan krijgen waar de veiligheidsdiensten zeer bezorgd over zullen zijn. Dit kan wellicht ook de reden zijn waarom Trump een islam-kritisch figuur boven de diensten zet, zodat hij hun steun voor zijn beleid zo goed mogelijk kan waarborgen.

Een ander belangrijk argument waarom Trump zich omringt met generaals kan zijn dat oorlogen tegenwoordig gevoerd worden door politici. En dit is wellicht de belangrijkste reden waarom oorlogen en conflicten niet meer worden gewonnen, omdat politici zich ermee bemoeien. Vervang deze politici door generaals en oorlogen zullen weer gewonnen gaan worden en vrede zal ontstaan! Punt.