VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

De nieuwe wereldoorlog die komen gaat. Trekken de Trumpisten ten strijde?

 

 

Het beste wat militairen nu kunnen doen is zich gereed maken voor de nieuwe strijd die aanstaande is.

Het is algemeen bekend dat de gehele gevestigde orde van politici, media, multinationals en NGO’s siddert voor datgene wat Trump en zijn adviseurs de aankomende vier jaar gaan uitvoeren. De politieke elites zijn echter niet de enigen die moeten vrezen voor de Trumpisten, ook elementen binnen de radicale islam zullen op de korrel komen te liggen van de nieuwe machthebbers in het Witte Huis.

Wat de Trumpisten de komende jaren gaan ondernemen, is voor velen lastig te voorspellen. Echter, wij zouden Valkyries niet zijn als we onze onorthodox-militair-strategische expertise niet zouden gebruiken om een mogelijk toekomstscenario te schetsen van de aankomende Trumpistische strijd.

 

De eerste linie doorbreken

Uiteraard had Trump zijn visie over hoe hij de wereld wil gaan veranderen al klaar liggen voordat hij tot POTUS werd ingezworen. Zo is algemeen bekend dat één van de speerpunten van Team Trump is, om de strijd aan te gaan met de gevestigde ordes, die hem en zijn team al jarenlang een doorn in het oog zijn. Als geen ander beseft Team Trump dat een gevecht tegen deze ordes zal uitlopen op een meedogenloze strijd, waarin alles is toegestaan om elkaar te verslaan. De Amerikaanse gevestigde orde heeft echter het voordeel, net als in Nederland, dat zij jarenlang aan een verdedigingssysteem hebben kunnen werken, dat voor de Trumpisten een ware uitdaging vormt om doorheen te gaan breken. Een belangrijk onderdeel van dit verdedigingssysteem zijn de media. De media spelen een cruciale rol in de strijd om de macht; het zijn de media die iemand kunnen maken of breken.

Jarenlang hebben de mainstream media (MSM) als voorste verdedigingslinie gediend voor de heersende elites. Elke buitenstaander die het lef had om de strijd aan te gaan met de heersende klasse, werd vaak al in de voorste linie geëlimineerd door een spervuur van fakenieuws, publieke vernederingen en aantijgingen gebaseerd op gelekte informatie vanuit overheidsdiensten. Zo zijn de MSM onderdeel geworden van een psychologische strijd met gepland gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, waarin het primaire doel is om de mening, emoties, houding en het gedrag van de massa zodanig te beïnvloeden dat zij het doel van de heersende elites ondersteunt. Het is ook niet voor niks dat bij staatsgrepen (coup d’états) vaak de TV- en radiostations als eerste worden ingenomen door de coupplegers, want deze zijn van cruciaal belang om het volk voor zich te winnen en aan te sturen.

Maar net zoals de Duitse paratroepers tijdens WO II de versterkte verdedigingsmuren van fort Eben-Emael vermeden door zich er simpelweg achter te laten droppen met parachutes, zo ontwijkt Team Trump de MSM linies door middel van de inzet van Twitter. Nadat de eerste barrières zijn overwonnen, is het een kwestie van tijd om de laatste restjes, één voor één, op te ruimen. Ook in eigen land zien we dat Wilders de voorste linies doorbreekt door de MSM linies te vermijden. En als we de peilingen moeten geloven, werkt deze verfrissende tactiek zeer doeltreffend.

 

De manoeuvre-oorlogsvoering.

Maar de echte strijd begint pas nádat de voorste linies zijn doorbroken. Als tanks die door de linies zijn gebroken, bevinden de Trumpisten zich nu in open terrein en worden zij van alle kanten onder vuur genomen. Er woedt achter de schermen een ware politieke-manoeuvre-strijd tussen de Trumpistische troepen en het establishment. De democraten (en enkele republikeinen) zullen met hun ’Russian Connection’(link) wapen trachten om zoveel  mogelijk slachtoffers bij de Trumpistische troepen te veroorzaken. Door de inzet van dit wapen hebben de Trumpisten al een belangrijk strateeg verloren: oud-generaal en ex-directeur van de militaire inlichtingendienst Michael T. Flynn. Het is nog maar de vraag of er niet nog meer slachtoffers zullen gaan vallen bij de Trumpisten; de volgende slachtoffers hebben de democraten namelijk al in het vizier.

 

Maar de vraag is: heeft Trump voor zijn inauguratie rekening gehouden met deze veldslag? De kans is groot van wel. Het kan namelijk expliceren waarom Team Trump een record aan oud-generaals aan zijn team heeft toegevoegd die van groot strategisch belang zijn voor Trumps toekomstplannen. Want we moeten niet vergeten dat Trump omringd is door vijanden, die allen vrezen voor hun eigen belangen, belangen waar miljarden in omgaan en die zich over de ganse wereld uitstrekken. Zij zullen dit niet makkelijk opgeven. Trumps adviseurs zullen hem daarom geadviseerd hebben om een aantal generaals aan zijn team toe te voegen die erg populair zijn bij hun militaire achterban. Zo tracht Team Trump zich te verzekeren van de onvoorwaardelijke steun vanuit de krijgsmacht en de veiligheidsdiensten in een vijandige wereld. Vergelijkbaar met het Romeinse Rijk (ik zie graag overeenkomsten tussen het Amerikaanse en Romeinse Rijk) waar keizers zich al te graag verzekerden van de onvoorwaardelijke steun vanuit de legioenen die hen in het zadel zouden houden.

 

‘’ Men name de oud-generaals afkomstig van het Amerikaanse Korps Mariniers zijn interessant . Dit elitekorps geniet namelijk een groot respect bij het Amerikaanse publiek en kan daarom een belangrijke steunpilaar zijn voor de Trumpisten’’

Een ander voordeel dat de Trumpisten kunnen uitbuiten is, dat een groot deel van de Amerikaanse militairen wantrouwig is richting de democraten (iets wat ik zelf tijdens oefeningen met Amerikanen maar al te vaak te horen kreeg). Met name over de democraten Obama en de Clintons is de gemiddelde US militair zeer negatief. Dat dit soort geluiden zelden tot niet naar buiten komt, heeft ’voorstelbaar’ te maken met het feit dat een groot deel van de Amerikaanse legerleiding zelf ook tot de gevestigde elites behoort. Het is daarom ook zaak voor de Trumpisten om deze posities vrij te maken voor pro-Trumpistische generaals. Minister van Defensie en oud-generaal-der-Mariniers James ‘MadDog Mattis’  lijkt de geschikte kandidaat om dit te bewerkstelligen.

Het is een kwestie van tijd eer de Trumpisten de juiste mensen op de juiste posities krijgen. Als Team Trump eenmaal de strijdkrachten en de veiligheidsdiensten (ook onder leiding van een oud-generaal) onder controle heeft, kan de volgende strijd beginnen.

 

Amerika trekt ten strijde!!

Steve Bannon, de topstrateeg van Trump, gelooft dat westerse waarden wereldwijd onder druk staan, omdat ze verdedigd worden door mensen die er zelf niet eens in geloven. Daarbij wordt Bannon gedreven door een gevoel van ‘verraad’ door een politieke elite. Hij ziet een grote dreiging in het islamexpansionisme en het Chinese expansionisme en vermoedt dat een strijd met beide onvermijdelijk is. Maar Bannon is niet de enige islamcriticus binnen Team Trump. De mensen om Trump heen staan bekend om hun oer-conservatisme en hechten zwaar aan de christelijke waarden. Het is zeer hoogstwaarschijnlijk dat zij erop zullen aansturen om de Amerikaanse strijdkrachten opnieuw de oorlog in te sturen, maar dit keer met een strategie om oorlogen weer te gaan winnen.

’We have to start winning wars again’. Met deze woorden bracht Trump tijdens één van zijn  toespraken een groot applaus teweeg. Maar wil Trump daadwerkelijk zijn woorden tot daden brengen, dan kan dit wel eens betekenen dat Amerika een grote Ragnarok  gaat ontketenen. En ik zal u uitleggen waarom.

Trump heeft, voordat hij tot president werd verkozen, zich meerdere malen negatief uitgelaten over de legertop, omdat zij niet in staat waren om ISIS te verslaan. De Trumpisten walgen ervan dat hun grandioze land niet in staat is om de vijanden van het Westen te verslaan. Dit moet nog meer gelden voor de oud-generaals die deel uitmaken van Team Trump. De meesten van hen zijn veteranen die in Irak of Afghanistan troepen hebben aangevoerd in de ’war on terror’. Tijdens hun campagnes hebben zij zich dood geërgerd aan politici (jawel, de gevestigde politici) die zich vanuit Washington met de militaire campagnes bemoeiden. Sommigen zien deze politici dan ook als medeverantwoordelijk voor het feit dat oorlogen niet meer gewonnen worden. (Generaal MChrystel was één van de heroïsche generaals die zijn mond opentrok tegen de bemoeienissen vanuit het Witte Huis, wat hem uiteindelijk zijn carrière kostte.) De voormalige generaals in Trumps regering moeten daarom staan te popelen om hun soldaten opnieuw de strijd in te sturen, maar nu onder leiding van politici die het juiste strategische inzicht hebben om moderne oorlogen te winnen. Maar belangrijker is wellicht het feit, dat de Trumpisten een afkeer hebben van de multinationals en politici die voorheen militairen uitsluitend de oorlog in stuurden voor hun eigen belangen. De militairen zullen nu dus minder afhankelijk zijn om de belangen van het oude establishment te behartigen.

“The generation that has fought in these wars is now coming into leadership,” said Mr. Bannon, who served in the Navy. “These people, all patriots, come with a shared experience that is incredibly important.”

Wat de oud-generaals ook tegen de borst moet stuiten, zijn de landen die steun en onderdak bieden aan hun opponenten. Zij realiseren zich maar al te goed dat groepen als ISIS, AQ of de Taliban alleen verslagen kunnen worden als hun steunpilaren worden ontnomen. En dan rest de vraag: welke actie gaan de Trumpisten ondernemen richting deze steunpilaren? Want wat gaat Amerika bijvoorbeeld doen met Pakistan (islamitische kernmacht), die indirect de Taliban steunt? En nog complexer: wat gaat Trump ondernemen tegen de Golfstaten, Saudi-Arabië en Turkije? Dit zijn landen waar hij zelf ook investeringen heeft lopen, maar die wel verdacht worden van steun aan terroristische organisaties en die hoofdsponsor zijn van het islamitisch expansionisme waar nota bene zijn hoofdadviseur Bannon zich zoveel zorgen om maakt. Mocht Amerika ervoor kiezen om de aanval te openen op de islamitische staten, dan hebben zij wel de steun nodig van een ander islam-kritische macht.

 

 

De rol van Rusland

De connecties tussen Trumpisten en Russische diplomaten zijn mogelijk al begonnen ver voor de inauguratie van Trump, waar de plannen al werden gesmeed voor de aanstaande oorlog. Want mocht Trump een oorlog ontketenen, dan kan het niet langs Rusland heen, om twee redenen. Als Amerika Rusland als opponent blijft beschouwen, dan zou het op den duur als steunpilaar kunnen gaan dienen voor de vijanden van Amerika. Zo zal Rusland bepaalde terroristische groeperingen als proxy-force kunnen gebruiken, die de Amerikanen continu in de flanken zal aangrijpen tijdens hun militaire campagnes tegen China of ISIS. De tweede reden kan zijn dat als Rusland een bondgenoot wordt van Amerika, de in Europa gestationeerde troepen kunnen worden overgezet naar Azië met als doel dezelfde strategie te implementeren zoals Amerika jarenlang bij Rusland hanteerde; het toepassen van de omsingelingstactiek, alleen is nu China het slachtoffer. Want Bannon schijnt ook iets met Chinezen te hebben. Tevens is Rusland benodigd om China aan de noord-westelijke zijde af te sluiten. Ja, dames en heren, Trump is nou eenmaal zakenman en vreest China meer als concurrent (nummer 2 op de lijst van landen naar bruto nationaal product) dan Rusland (nr12).

Voor Rusland zou het goed uitkomen als er een gezamenlijke veldtocht zou komen tegen het expansionisme van de radicale islam. Rusland, met 20 miljoen moslims op eigen bodem en gesteund door een zwaar conservatieve orthodoxe kerk [N.B.: deze kerk kiest dan een andere opstelling dan het Vaticaan, dat (in ieder geval naar buiten toe) juist erg pro islam is], deelt mogelijk dezelfde vrees voor de opkomende macht van de islam.

Dat Trump het voormalige hoofd van oliebedrijf ExxonMobil, Rex Tillerson, heeft benoemd als minister van Buitenlandse Zaken, heeft uiteraard ook te maken met de strategie van de Trumpisten. Want als de Trumpistische troepen inderdaad een veldtocht door het Midden-Oosten gaan voeren, dan heeft dit uiteraard gevolgen voor de oliesector. Hoe ideaal is het dan dat Trump over een oliebaron beschikt die als geen ander weet hoe hij dit varkentje moet wassen, en die ook nog eens goed bevriend is met Poetin. Het zou zomaar kunnen (sorry als het onzin is, ik ben geen econoom) dat Poetin en Trump een deal hebben gemaakt voor wat betreft het monopolie op de olievoorraden. Die deal zou kunnen inhouden dat de sancties tegen Rusland zullen worden opgeheven,  dat Rusland het monopolie verkrijgt op de gasleveranties richting Europa, en dat Washington een ‘gedeeld’ monopolie verkrijgt op de olievoorraden in het Midden-Oosten.

Helaas kunnen we niet in de agenda van de Trumpisten kijken. Wat we wellicht wel kunnen voorspellen, is dat er grote veranderingen aan zitten te komen die de gehele gevestigde wereld door elkaar zullen schudden. Er wordt niet voor niks ruim 50 miljard geïnvesteerd (mocht alles goedgekeurd worden) in een defensie die nu al onoverwinnelijk is. Die investering is bedoeld voor oorlog, een oorlog die, of wel, of niet, wordt gesteund door de EU. Dat ligt eraan wie op dat moment aan de touwtjes trekt binnen de EU: zijn dat de opkomende populisten, dan is de kans groot dat zij de Trumpisten zullen gaan steunen in de strijd tegen de radicale islam. De Trumpisten zullen daarom met argusogen de verkiezingen in Europa volgen en wellicht de populisten steunen (Marine Le Pen zat niet voor niks in de Trump Tower). Deze hele ontwikkeling kan wel eens een revolutionaire verandering teweeg brengen, niet alleen in Amerika, maar zeer zeker ook in Europa. Want uiteindelijk blijft de EU een vazalstaat van Amerika, en wie aan het roer staat in Amerika bepaalt het beleid in Europa.

“You have an expansionist Islam and you have an expansionist China. Right? They are motivated. They’re arrogant. They’re on the march. And they think the Judeo-Christian west is on the retreat,” Bannon said during a February 2016 radio show.”

 

 

14 Reacties

 1. Trump

  Nee vele Trumpisten gaan niet ten strijde (hier en daar wel om ISIS te bestrijden) . Die Trumpisten gaan de aftandse infrasructuur der VS weer opbouwen en die USA weer opbouwen tot een heel mooi groot land die USA.

  Dat is wat gaat gebeuren daar in de VS !

  Uiteindelijk wordt duidelijk dat de salafistische agressieve islam to DOEL heeft iedereen moslim te maken..

  DAT WILLEN WIJ NIET !!

  WIJ WILLEN VRIJHEID !!

 2. Martin

  Interessant artikel. Sommige dingen had ik nog niet op die manier bekeken. En ik ik denk dat het in grote lijnen wel klopt. Ik heb iig wel het gevoel dat we midden in iets wat als iets heel groots de geschiedenisboeken ingaat zitten. Er zullen nog wel wat gebeurtenissen aan vooraf moeten gaan en wat jaren wel, maar dan komt het wel.

  Trump gaat eerst stapsgewijs door met de uitvoer van zijn plannen. Hij krijgt een enorme populariteit boost door zijn infrastructuurplannen. In Europa zullen populistische partijen aan de macht komen. Europa zal in toenemende mate geconfronteerd gaan worden met aanslagen van islamisten. De haat tegen de islam zal steeds meer gaan groeien in het westen onder de bevolking.
  Waar tot nu toe nog steeds veel kritiek was tegen Wilders en Trump, verdwijnt dit grotendeels. Populistische partijen worden populair onder het grootste gedeelte bevolking. Ondertussen groeit er een gevaar vanuit Erdogan. Die heeft binnenkort presidentiële machten en die heeft binnen enkele jaren het volk zo achter zich gekregen dat ze alles voor hem zullen doen.

  We moeten vanaf nu de Balkan in de gaten houden. Nu IS is verslagen gaat Kosovo een uitvalsbasis zijn voor het kalifaat. Erdogan heeft hier plannen mee. Hij wil zijn macht uitbreiden naar de Balkan. In syrie is het niet geluk, nu gaat die het in Balkan proberen.
  In Kosovo zitten inmiddels al duizenden IS strijders klaar om een nieuw conflict te starten. Wachtend op het juiste moment. Dat gaat gebeuren wanneer spanningen oplopen tussen Servië en Kosovo binnenkort. Wat gaat uitlopen op een gewapend conflict. Het wordt een proxy oorlog tussen Islamisten (Kosovo) gesteund door Erdogan/Saudi Arabië en aan andere kant Christenen (Servië)……

  • admin

   Dank voor je reactie Martin, De Balkan gaat zeer interessant worden. Islamitische Albanezen (gesteund door de VS en Turkije) streven naar een Groot-Albanië wat inhoud dat zij ook grondgebied van Servië willen (KOsosvo hebben ze al gekregen dankzij de VS) en Macedonië. Hier komen de machten Rusland, VS en Turkije weer samen, met een vleugje Saudi-Arabië en andere golfstaten. Zo kan het Balkan conflict weer leuk oplaaien.

 3. Ghostwriter

  Ik waag te betwijfelen of het Amerikaanse defensie apparaat op dit moment in staat is om een langdurige wereldoorlog uit te vechten. De staat van veel materieel is onder 8 jaar Obama sterk achteruit gegaan. Obama vond het veel belangrijker om te golfen dan om de vergaderingen van de security council bij te wonen. Eigenlijk had deze rat alleen tijd voor linkse hobby’s en knuffelen met groeperingen die het daglicht niet verdragen.

  Maar dat er iets aan zit te komen, dat denk ik ook. Als je een beetje je voelsprieten uitzet, dan voel je dat er iets aanstaande is. Een clash tussen christenen en de islam ligt dan wel erg voor de hand. Ook is het duidelijk dat Trump niks moet hebben van Iran en Turkije. Hij ziet ook dat Turkije hard op weg is om een kopie te worden van het derde rijk. Macht maakt waanzinnig en Erdogan bewijst dat met zijn gedrag en acties.

  De corruptie en de linkse agenda moet en zal doorgang vinden. Je merkt dat aan alles. In alle landen en in alle berichtgevingen. Grote vraag is waar het gaat beginnen. Persoonlijk vind ik het erg opvallend dat Trump zich ineens actief bemoeit met Jemen. Tot nu toe werd dat helemaal over gelaten aan Saudi Arabië, Zou best kunnen dat daar meer achter zit.

  Iran is ook een reële optie, zeker omdat Israël ook zijn pijlen op dat land gericht heeft. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat vanuit Iran op dit moment ook de meeste dreiging uitgaat voor Israël. Zeker nadat Obama flink heeft zitten knuffelen met die knuppels daar en ze de vrijheid heeft gegeven om hun kernwapen arsenaal naar believen te ontwikkelen.

  Persoonlijk denk ik dat het meest waarschijnlijke scenario een burgeroorlog in de USA zal zijn. Misschien is dat het begin van veel meer ellende, maar dat kan gewoon weg niet goed aflopen. Als die linkse idioten daar in de gaten krijgen dat ze Trump niet wegkrijgen met bedrog en nep nieuws, dan vallen ze zonder problemen in een status van grof geweld. Links heeft in de loop der tijd meer dan bewezen dat geweld niet geschuwd wordt.

  Al met al denk ik dat we nog wel wat relatief rustige maanden zo niet enkele jaren hebben voor het helemaal uit de hand loopt. Natuurlijk wordt er aangestuurd op oorlog, maar als deze nu losbarst, dan heeft dat niet het effect wat men voor ogen heeft. Er zullen eerst nog de nodige schaakstukken in positie gebracht moeten worden.

  Het ontbreekt thans ook aan voldoende draagvlak voor een dergelijke oorlog, de elite beseft dat terdege. Er zal eerst een goede aanleiding gecreëerd moeten worden. Een grote economische val, ten gevolge van een cyberaanval of een groot aantal terroristische aanslagen zouden de trigger kunnen zijn. Ook een aanval met een vuile bom acht ik niet onwaarschijnlijk want dit zou het verloop naar een oorlog in een stroomversnelling brengen.

  De tijd van praten en onderhandelen is echter verstreken. De huidige situatie in de wereld lijkt alleen nog maar op te lossen door middel van oorlog en geweld. De balans is weg, De machtsverhoudingen staan scheef en die moeten weer in balans gebracht worden. We zijn op weg naar een nieuwe tijd met een nieuwe manier van leven en regeren. Helaas zal dat betaald worden door veel bloed en ellende en ten koste van veel mensenlevens(maar laat dat nu een van de doelen van de elite zijn).

  Ik hoop terdege dat ik er helemaal naast zit, dat het allemaal wel meevalt maar als u het me heel eerlijk vraagt….. vrees ik dat ik niet zover bezijden de waarheid zal zitten.

  • admin

   Ik denk trouwens dat het, mocht het tot oorlog komen, het een compleet nieuwe manier van oorlogvoeren wordt wat we tot dusver nog niet kennen (voordeel als je MinDef een oud-strijder is die openstaat voor krijgsinnovatie) . Geen tanks en grootschalige symmetrische veldslagen meer maar een combinatie van SOF, cyber, AIR, Drones, Proxy’s en een hoop out-of-the-box-thinking commanders.

   De tactiek zal uiteraard bepaald worden aan welk land de oorlog wordt verklaard. Mocht het met China uitlopen tot een conflict (ik hoop van niet) dan zullen er meer symmetrische slagen plaatsvinden: ter land, ter zee en in de lucht. Om Saudi-Arabië of Iran te verslaan, is een kwestie van tegen elkaar opzetten (sjiieten VS Soennieten) waarbij Rusland Iran steunt en VS SA, en achter de schermen schudden Poetin en Trump elkaar de hand. Wellicht is dit ook de reden waarom er nu meer in Yemen wordt gestookt.

   Goed en interessant om er zo over te discussiëren.

   • Wakker mensch

    En vanuit maffe islamitische hoek komen er dan ook allerlei vieze guerilla-acties zoals dit

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Taharrush

    Een afschuwelijke en laffe aanval op liefst westerse vrouwen om die te doen onderdrukken om bijvoorbeeld een hoofddoekje te gaan dragen of andere moslimonderwerping. Vrouwen worden door de verkrachtigsvernedering psychisch kapot gemaakt want dat is doel van Taharrush. En ook om apenachtige neukerijwensen bot te vieren. Neuken als een aap !

    De deelnemers van deze Taharrush
    zijn geen mannen maar minder dan varkensstront. Dat die moge branden in de hel de deelnemers van
    Taharrush. Dat moge zijn.

    Minder dan stront de deelnemers van Taharrush !!!!!!!

    • admin

     Wees gerust, de tijd gaat komen

     • Wakker mensch

      Dat wij werkelijke vrouwenliefhebbers deze deelnemers van de Taharrush de weg naar de hel doen wijzen. Om je dochters te doen verhoeden voor dit kwaad !

   • Ghostwriter

    Precies. En ik ben het met je eens. Niet voor niets wordt er zoveel geïnvesteerd in drones, cyber en inderdaad proxys. Op het gebied van UAV staan we als NL nog in de kinderschoenen, maar dat proberen ze voor nu op te vullen door het oude plan van cruisemissiles weer uit de mottenballen te halen. Ik riep toen de F16 kwam al dit wordt de laatste bemande vluchtmachine, zit er een beetje naast, alhoewel die F35 al meer een computer is dan een jet. Op het gebied van cyber en proxy oorlog voeren, doen we als NL wel al leuk mee. Interessante optie voor die linkse rakkers. Beetje heimelijk en als je ze/het niet nodig hebt zet je ze in de mottenballen. Daarnaast geen gezeur met uitkeringen en lastige mensen die van alles willen.

    SOF wordt en zal worden ingezet, zoals dat nu ook al het geval is. Nadeel is voor de politiek dat deze eenheden er lang over doen om inzet gereed te zijn ik doel dan op de uitgebreide opleiding die nodig is. Bij grote verliezen zijn deze eenheden niet snel te vervangen. Maar onmisbaar zijn ze wel, al was het maar om de plakpakken elite en natuurlijk het “koninklijke” huis naar veiliger oorden te begeleiden zodra het eerste schot valt.

    Hoe dan ook, als we een vijand als China of Rusland krijgen, dan wordt het een enorme kluif. Vooral de Chinezen innoveren als een malle. Laserwapens zijn daar inmiddels al zo’n beetje gemeengoed ipv een uitzondering. En ik las net dat ze nog maar eens het budget voor defensie met 7 % verhogen. En NL? die doet er ook zo’n paar honderd miljoen bij….. nog niet eens genoeg om de nog lopende bezuinigingen ongedaan te maken, want laten we het beestje bij zijn naam noemen. Defensie heeft er nog geen Euro bij gekregen. Het geld wat er bij is gekomen, verlicht de lopende bezuinigingen een heeeel klein beetje.

    Je ziet helemaal niets van een serieuze wederopbouw van defensie, puur gerommel met cijfertjes. Puur om de gemoederen een heel klein beetje te sussen. Uiteindelijk geven ze geen snars om het volk en waarom investeren in defensie als men toch een veilig heenkomen heeft in het buitenland? Net als in WO II zullen ze op afstand doen alsof ze nog de leiding hebben, terwijl ze op het pluche het geld van het volk verspillen. Het plebs de dood in sturen vanuit een veilige haven is makkelijker dan nu investeren in de verzekering die defensie heet.

    Laten we hopen dat we aan het doomdenken zijn en dat we morgen wakker worden en we de wereld met een roze bril kunnen bezien. Want van het alternatief wordt je bepaald niet vrolijk.

    • admin

     Gister even tenstrijde teruggekeken met Jort Kelder en die verwoorde het wel goed. Precies wat jij zegt Ghost, bij de slag om de Grebbelinie liet de elite en het koningshuis zijn militairen ook opofferen zodat zij konden vluchte. Jort haalde daarbij aan dat Denemarken het wellicht slimmer had gedaan, die hadden zich niet verdedigd tegen de Duitse overmacht omdat ze wisten dat ze toch niet konden winnen……. en daarbij bleef het koningshuis achter bij het volk. Het bespaarde de Denen 2000 doden die Nederland wel onnodig te betreuren had, dankzij de elite en het koningshuis.

 4. Goed en duidelijk geschreven
  Totally Agree with your first opening sentence, het welbekende PACEM PARA BELLUM

  groeten vanuit west canada
  res.elt Klu jaren 70

Geef uw mening

Thema door Anders Norén

%d bloggers liken dit: