VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Een gebrek aan krijgscultuur betekent het einde van een cultuur. (reminder)

Europa was ooit een continent waar een ware krijgscultuur heerste. Dat dat al lang vervlogen tijden zijn moge duidelijk zijn. Meer dan 2000 jaar lang blonken Europeanen uit in, op de meest efficiënte en roemruchte wijze, het afslachten van elkaar met als dieptepunten de beide wereldoorlogen. Ze bestonden uit een gemixt volk van veroveraars: van de legers van Alexander de Grote, de Romeinen, de Noormannen tot aan de eersten die in de 15e eeuw de onbekende oceanen over zeilden en de vier uithoeken van de wereld bezetten. Tijdens dit proces innoveerden ze de moderne oorlogsvoering, van massa- tot nucleaire oorlog. Nieuwe wapensystemen werden uitgevonden, van de kruisboog tot de U-Boot.

Bovenal, die krijgscultuur is vergaan en daarmee ook de waarden van plicht, eer, mannelijkheid en zelfopoffering en wat Tocqueville noemt de “poëtische opwinding van wapens.” In de ober-moderniteit bezitten alleen de Verenigde staten nog over een dergelijke cultuur, die vooral geworteld zit in het zuiden. Onder de Europeanen bezitten alleen de Britten en de Fransen, beide ex- imperialistische machten, nog over kleine restanten van hun oude krijgscultuur, maar ook daar is het einde in zicht.

Belangrijk is de sluipende ondergang van de Europese legers, die jarenlang de krijgscultuur in stand hebben gehouden en honderdduizenden jonge mannen met elkaar verbonden. Moderne legers worden niet meer geleid door ”strijdbare” generaals, maar door managers die zich meer bezig houden met vredesbedrijfsvoering dan met het instant houden van een effectief krijgsbedrijf.

Na jaren van bezuinigingen op Defensie schreeuwt iedereen, van links tot rechts, moord en brand dat er weer geïnvesteerd moet worden in de strijdkrachten. Politieke partijen, de Defensietop, eenieder schreeuwt om meer geld, maar vergeet de ware stuwkracht achter een goed efficiënt leger, namelijk de wil om te strijden. Deze wil ontbreekt al jaren bij de top van Defensie en de politiek en heeft een maatschappij gecreëerd waarin jonge mannen niet meer willen vechten. Zij maken zich eerder druk over naar welk festival ze aankomend weekend gaan en de kleur van hun skinny-jeans dan dat zij zich druk moeten maken over de veiligheid van hun eigen land.  Een strijdmacht kan nog zulke moderne tanks aanschaffen, maar als de wil ontbreekt bij de tankbemanning om te vechten, om een ander te doden, want daar is een tank voor, dan blijft een tank een stuk speelgoed voor in vredestijd.

Europeanen willen geen oorlog meer voeren; die mind-set is verloren gegaan. Europese naties zijn niet eens instaat om überhaupt een oorlog te vechten buiten hun landsgrenzen, noch afzonderlijk noch in coalitieverband. Tijdens de bombardementen in Libië op de troepen van Khaddafi  had de Europese coalitie binnen no-time een gebrek aan munitie en inlichtingen waardoor ze bij de VS moesten bedelen om meer bommen en surveillance-vliegtuigen. Het is absurd voor een continent, waarvan legers (Napoleon, Hitler) in het verleden zijn opgerukt tot aan Moskou en Cairo tot Noord-Amerika in de 18e en Afrika in de 19e eeuw. In de 21e eeuw is Europa niet eens in staat om een kleine verouderde Libische krijgsmacht te verslaan, sterker nog, het kan zijn eigen westerse beschaving niet eens meer beschermen.

De bevolking van de EU telt bijna 200 miljoen meer inwoners dan de VS. Het BBP overtreft gemakkelijk de Amerikaanse. Waarom verslonst, anders dan in de VS, Europa dan zo erg zijn strijdkrachten en de daarbij behorende veiligheid? Het antwoord is wellicht te vinden in de beide wereldoorlogen. De twee wereldoorlogen hebben het vuur van het nationalisme gedoofd en daarmee de wil om grandeur. Na 60 miljoen doden zijn de Europeanen tot de conclusie gekomen dat, anders dan zelfverdediging, er nog weinig waard is om voor te vechten. Het leven onder de strategische paraplu van Amerika heeft er zelfs toe geleid dat de Europeanen zelfs hun eigen landsverdediging uit handen hebben gegeven. Na de oorlog heeft Europa zijn krijgscultuur ingeruild voor een liefdadigheidscultuur. Anders dan in de VS wordt in Nederland de strijdmacht gezien als een dure hobby, die alleen maar goed is voor dure, zinloze wederopbouwmissies, geleidt door politiek correcte ja-knikkers.

Ook de verloren koloniale oorlogen heeft de Europeanen geleerd dat (militair)geweld weinig goeds heeft gebracht naast bloed, zweet en binnenlandse afkeer. Degenen die later in Irak en Afghanistan hebben gevochten hebben deze les een paar decennia later nogmaals mogen herbeleven.  De Europeaan heeft geen zin om in deze conflicten verzeild te geraken en zien daarom weinig heil in een krijgsmacht die kan vechten in dit soort conflicten. Zolang het vrede is binnen de eigen grenzen geeft niemand om een krijgscultuur gecombineerd met een efficiënte krijgsmacht. Nu men begint in te zien dat de westerse vrijheid bedreigt word door vijandelijke actoren is de Europeaan bereid om meer te investeren in veiligheid, echter moet men eerst beginnen om de ”laffe” liefdadigheidscultuur te veranderen.

Wil Europa overleven dan moet er weer worden geïnvesteerd in de krijgscultuur. Niet om oorlogen te beginnen, maar om in vrede en vrijheid te mogen blijven leven. Daardoor is er verandering nodig in het establishment. De reden dat Trump voormalige ”strijdbare en innoverende” generaals politieke posities aanbied is om ervoor te zorgen dat de krijgscultuur gehandhaafd blijft, een cultuur die de hoeder is van  hun welvaart, veiligheid en vrijheid.

 1. Ik vind het ook een geweldig artikel. Het lijkt wel dat de krijgscultuur bij de meeste (West-) Europese naties is ten onder gegaan. En alles wat ermee te maken heeft wordt fel gedemoniseerd. Hier, waar ik ben, in Oekraїne, is het wel een heel ander verhaal… Hier is het juist het omgekeerde – de krijgscultuur is in opkomst. Het is ook wel logisch, gezien de toestand van oorlog met Rusland waarin het land tegenwoordig verkeert.
  En beste admin. Laat u toch niet zomaar verleiden door het idee van Euro-Siberiё. Uw uitlating laat blijken dat u helemaal niet op de hoogte bent van wat Rusland eigenlijk is en wie de Russen als mensen zijn. Ik heb ze bezig gezien in het Oosten van Oekraїne en sindsdien kan ik ze nog met moeite “mensen” noemen.

  • admin

   Bedankt voor het advies, echter…vergeet niet wat voor puinhoop (met een hoop onschuldige slachtoffers) het westen (m.n. de energiegiganten) van het midden-oosten heeft gemaakt. Mag ik vragen wat u in de Oekraïne brengt?

 2. Duchesne

  Als je als land je burgers al verbied wapens te bezitten voor zelfverdediging dan is een krijgscultuur een wereld verder. Mijn vertrouwen in de overhedi is nul, niets. Mijn vertrouwen in de capaciteit van het leger idem, in geval van nood is de top incompetent en zal de militiar worden ingezet ter bescherming van rijksbezit en rijksbelangen, de burger mag sterven.

  De politie idem, in geval van nood kun je niet van politie opaan, ik heb ze meerdere malen zien vluchten en autochtone burgers aan hun lot zien overlaten, ondrgetekende incluis. Politie is er om de macht van de staat te handhaven, niet om de burgers te beschermen. Eerder om burgers die zich beschermen te vervolgen en tot crimineel te bombarderen, ondergetekende incluis.

  De artikelen op Valkieries zijn gewoon goed tot keigoed, maar ik vrees met een te klein publiek en veel te laat. Het zou beter zijn als alle sites een front vormden en de kwaliteit verhoogden van de stukken, want nu worden protestsites een jungle van berichten en de artikelen vliegen om de oren. Beter gericht schieten dan lawaai maken. Maar goed, het vult een leegte…

 3. Door de wegkijkers en het foute stemgedrag van foute Nederlanders is bijna alles door de linkse kerk ontmanteld. De rest wat overblijft heeft nog iets van een logistiek onderdeel of moet piraten weren en drugs bestrijden.
  Nederland wordt binnen de kortste tijd van binnenuit overgenomen door de islam als met het paard van Troje.

 4. John

  Geen woord Spaans aan.
  Zoals het omschreven wordt, zo hoort het ook.
  De Amerikaanse krijgscultuur zij geprezen, maar ik ben fel tegen hun imperialistische mentaliteit. Dit is altijd nadelig voor Europa.
  Ik zie het meer zitten in Euro-Siberië.
  In no-time het machtigste en rijkste blok ter wereld.

  • admin

   Dat Euro-Siberië wordt zo gevreesd door het liberale westen….met name door de US. Dat zou beteken dat westerse kennis samengaat met een kernmacht. Een reden waarom liberalen Rusland blijven aanwijzen als vijand.

Thema door Anders Norén