VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Ingezonden column: De geschiedenis herhaalt zich.

Burning of the Reichstag 1933. Germany / Mono Print

Marinus van der Lubbe (1909 – 1934) was een Nederlandse communist die volgens vonnis op 27 februari 1933, ongeveer een maand nadat Adolf Hitler Rijkskanselier was geworden, “der Reichstag” – oftewel het Duitse parlementsgebouw – in brand heeft gestoken en dien ten gevolge ter dood werd veroordeeld. Dat vonnis werd vervolgens op 10 januari 1935 middels onthoofding voltrokken. Ik zeg nadrukkelijk ‘volgens vonnis’ omdat er nogal wat vraagtekens konden worden gezet bij de bekentenis van van der Lubbe. Niet in de laatste plaats omdat een boezemvriend uit de 1e WO van Herman Göring, Bruno Loerzer, in een gesprek openlijk pochte dat híj de brand zelf had gesticht om Göring een vriendendienst te bewijzen.

Het gevolg van de brand en de bekentenis van van der Lubbe was dat communisten, socialisten, sociaaldemocraten en alles en iedereen die het politiek niet eens waren met de Nazi’s (de joden kwamen later aan de beurt) massaal werden gearresteerd en opgesloten. Ziekenhuizen, scholen, universiteiten, kranten, radiozenders en rechtbanken zagen ineens artsen, doctoren, professors, journalisten, redacteurs, rechters en advocaten achter tralies dan wel in concentratiekampen verdwijnen. Deze posities werden dan weer ingevuld door leden van de NSDAP en andere nazi-gezindten, hetgeen zelden kwalitatief een verbetering opleverde.

onth19842

Turkije                                                                                                                                                                    Nu, ruim 80 jaar later, zien we hetzelfde gebeuren in Turkije. Een staatsgreep die zo amateuristisch is opgezet dat een beetje officier hier zich diep voor schaamt, wordt door Erdogan aangegrepen voor een politieke en religieuze zuivering die zijn Turkse weerga niet kent. Nu is Turkije wel vaker in de ban van een militaire staatsgreep geweest, maar de vorige staatsgrepen waren allemaal beter gepland en uitgevoerd dan deze.
Feit is echter dat de gehele westerse wereld met verbazing en volstrekt kritiekloos toe staat te kijken hoe Erdogan vervolgens alle macht naar zich toe trekt. De Marinus van der Lubbe van toen heet nu Fethullah Gülen, hoewel deze laatste zijn toevlucht heeft gezocht in Amerika. Zijn aanhangers overal ter wereld zijn echter de communisten, socialisten en sociaaldemocraten van toen. Ze worden gejaagd en opgepakt en in westerse landen minimaal bedreigd en in veel gevallen ook aangevallen, ook in Nederland.

1704

Angstige politici                                                                                                                                            Nederlandse politici zijn niet bij machte om hier iets tegenover te zetten, bang als men is om Turken alhier voor het hoofd te stoten en onrust te verspreiden, hetgeen niet handig is met de verkiezingen in maart volgend jaar voor de deur. In beide gevallen, zo redeneert men, speelt men de PVV in de kaart. En dus wordt voor de meest makkelijke optie gekozen en verschuilt men zich achter de Europese commissie, die alles monitort en volgens eigen zeggen ‘kritisch volgt’.

Nu ben ik persoonlijk de mening toegedaan dat wat er zich in Turkije afspeelt vooral een Turkse aangelegenheid is. De gevolgen echter van alles wat daar gebeurt zullen zich niet beperken tot Turks grondgebied. Als de EU zich à la Neville Chamberlain blijft opstellen, zullen de gevolgen voor Europa niet mals zijn. Chamberlain dacht over mogelijke (militaire) conflicten als volgt: “We should seek by all means in our power to avoid war, by analysing possible causes, by trying to remove them, by discussion in a spirit of collaboration and good will.” De gevolgen van zijn instelling zijn bekend met het uitbreken van de 2e WO op 3 september 1939. Winston Churchill, Chamberlain’s opvolger op 10 mei 1940, dacht er als volgt over: Europe is confronted with a programme of aggression, nicely calculated and timed, unfolding stage by stage, and there is only one choice open… either to submit, or else to take effective measures while time remains to ward off danger.”

Nu hoeven we niet direct op de paniekknop te drukken als het gaat om een mogelijke Turkse expansie als het gaat om grondgebied. Maar als Turkije straks het visumvrije reizen krijgt en wat later EU-lid zou worden, betekent dat ook dat de Turkse AK-partij meteen de grootste politieke partij in het Europees parlement zou kunnen worden, met alle (religieuze) consequenties van dien. De Turkse invloeden zouden dan dusdanig groot kunnen worden dat die echt gaan botsen met Westerse normen en waarden en de vraag is of we het zo ver moeten willen laten komen.

Auteur Sturges, John

 

 

 1. Merkavah

  Er zijn natuurlijk meer voorbeelden uit de recente geschiedenis die sterke overeenkomsten heeft met deze politieke zuiveringsacties.
  Stalin ontdeed zich op soortgelijke wijze van Lenin.
  Adolf deed het zelfs meerdere keren. Zo was er de nacht van de lange messen waarin onder andere Rohm omgebracht werd. En inderdaad Valkyrie, de poging om Hitler om te brengen werd ook handig gebruikt om weer wat tegenstanders uit de weg te ruimen.
  Kenmerkend voor dit type dictators, ze zijn paranoïde in de overtreffende trap.
  Uiteindelijk wordt dat ook meestal hun ondergang, helaas vaak ten koste van vele mensenlevens.

 2. Mike

  Zo wordt het spel gespeeld, list en bedrog. Onze politici likken Erdogans schoenen dat is nog hrt ergste.

 3. Arminius

  Lees en huiver, iedereen kijkt gewoon weg!
  Vooral de zogenaamde linkse politici zouden zich kapot moeten schamen maar uiteindelijk maakt bijna iedere politicus zich schuldig aan wegkijken en goedpraten.
  https://www.groene.nl/artikel/we-gaan-het-land-zuiveren

Thema door Anders Norén