VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Psychologische oorlogsvoering door de media op het eigen volk. Deel 1: de Reformatie herhaalt zich.

In feite hebben de Nederlandse publieke omroepen maar één taak, namelijk: het geplande gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, met als primair doel de mening, emoties, houding en gedrag van de bevolking zodanig te beïnvloeden dat zij het nationale doel ondersteunen. In militair jargon noem je dit ‘Media Operations’, wat valt onder psychologische oorlogsvoering. Een publieke omroep, te weten een organisatie die in het leven is geroepen door de overheid zelf, is dus het ideale communicatiemiddel om een massapubliek te bereiken en te beïnvloeden.

Al duizenden jaren trachten boodschappers, de voorlopers van de moderne omroepen, het gedrag van de mensen te beïnvloeden. In het verre verleden werd dit veelal gedaan door de kerk, die verschillende groepen mensen probeerde te overtuigen van het bestaan van God. Zodra de massa dezelfde geloofsovertuiging deelde, was dit voor de machthebbers het ideale instrument om het volk mee te beïnvloeden. De kerk en vorsten werkten nauw samen om hun macht te misbruiken om hun doel te realiseren, wat er vaak op neerkwam dat zij zichzelf verrijkten met meer macht, land of poen.

In de middeleeuwen werd het volk al eeuwenlang gemanipuleerd door de Rooms-Katholieke kerk en Rooms-Katholieke vorsten. Doordat de geestelijken lange tijd de enigen waren die konden lezen en schrijven, konden de dorpspriesters met gemak hele dorpen beïnvloeden met absurditeit, wat de kerk- en machtselite ten goede kwam. Zo was men verplicht zich aan de regels te houden zoals opgelegd door bisschoppen en kardinalen. Wie zich hier niet aan hield, kon rekenen op een enkeltje hel. Zo creëerde de elite angst bij de massa; angst is namelijk het ideale remedie om een volk te onderdrukken. Tegenwoordig gebruikt de elite geen enkeltjes hel meer, maar tracht zij eerder het volk te beïnvloeden met angst voor bijvoorbeeld economische malaise als zij niet wil doen wat de elite goeddunkt.

Afbeeldingsresultaat voor medieval corruption

De middeleeuwse maatschappij was nogal gesegregeerd. Er waren drie standen: de adel, de geestelijken (of priesters), en de boeren, burgers en lijfeigenen. De adel en de geestelijken betaalden geen belasting, maar werden wel geacht de koning te steunen. Het geld moest natuurlijk wel ergens vandaan komen en de belastingplicht kwam neer op hen die toch al niet veel te makken hadden – de laagste klasse dus. Het simpele volk werd voorgehouden dat dit belastinggeld ten goede kwam aan armenzorg, ziekenhuizen, infrastructuur etc. Dit geld verdween echter maar al te vaak in de zakken van de geestelijken en de adel. Ook hier kan een bruggetje geslagen worden naar de huidige tijd: het volk betaalt veel belasting waarvan een aanzienlijk deel verdwijnt in zakken van bijvoorbeeld tv-presentatoren en managers, terwijl er vrijwilligers moeten collecteren voor het kankerfonds of ouderenzorg. En ook hier wordt het volk wijs gemaakt dat het niet anders kan.

Wereldwijd begint er een aversie te ontstaan tegen de mainstream media. In Nederland is deze kritiek tot dusver vooral gericht op de NOS en de NPO. Maar met bovenstaande kennis moeten we misschien nog wel meer op onze hoede zijn voor RTL.

De reformatie

In de loop van de vijftiende eeuw gingen mensen anders denken over het geloof. Het vertrouwen in de paus en de Rooms-Katholieke kerk nam af. Men verzette zich niet alleen tegen de enorme rijkdom van kloosters en kerken, maar vond ook dat de bijbel vertaald moest worden in de taal van het volk, zodat het volk zelf de bijbel kon lezen.

De Duitse monnik Maarten Luther begon te twijfelen aan de juistheid van de katholieke leer. Dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst kon zijn mening snel verspreid worden. Er verschenen kopieën in vele talen, dankzij mensen die sympathiseerden met hem. Binnen een paar maanden was de inhoud van de stellingen van Luther bekend in heel Europa. Overal werd gesproken over de misstanden in de kerk. De macht van de kerk werd hierdoor ondergraven en paus Leo moest ingrijpen: hij riep op om alle geschriften van Luther te verbranden, maar was te laat. De aanhangers van Luther dreigden met een opstand als Luther veroordeeld zou worden. Doordat er steeds meer mensen leerden lezen en schrijven, werden zij minder afhankelijk van het eenzijdige verhaal van de elite. Zij begonnen zich af te zetten tegen de gevestigde orde.  Door de paus en andere leiders binnen de katholieke kerk werd de reformatie echter afgewezen en bestreden. Hierbij gesteund door Rooms-Katholieke vorsten kwam het tot een breuk tussen de gereformeerden en de Rooms-Katholieken, met als gevolg verschillende godsdienstoorlogen en opstanden.

Internet kan vergeleken worden met de boekdrukkunst in combinatie met de afname van het analfabetisme. Mensen konden namelijk zelf gaan bepalen welke nieuwsbronnen ze wel of niet gingen volgen en werden daardoor minder afhankelijk van het eenzijdige verhaal van de publieke omroepen en (landelijke) dagbladen. Want waar voorheen de dorpspriester het woord van de elite verkondigde op het marktplein, gebeurt dat tegenwoordig door publieke zenders. Door de komst van het internet, met name de rol van social media hierin, wordt goed zichtbaar dat de publieke omroepen vaak niet erg objectief zijn over de ’moderne’ gevestigde ordes. Zo worden bepaalde misstanden in de samenleving niet of nauwelijks aan de kaak gesteld door de publieke omroepen en dagbladen als dit niet past in de politieke agenda van de elite. En dat is eigenlijk best logisch. Diegene die verantwoordelijk zijn voor deze misstanden behoren namelijk tot dezelfde elite die ook de publieke omroep financiert.  En je gaat uiteraard niet je eigen wanbeleid naar buiten brengen. Zo wordt er door de media  feitelijk propaganda bedreven in plaats van objectief nieuws gebracht. Interessant in dit verband is hoe (ook in Nederland) de omroepen (zowel de publieke als de commerciële zenders, daar zit verder geen verschil in eigenlijk, toch Soros en RTL?) en kranten vorig jaar lelijk door de mand vielen nadat de aanrandingen en verkrachtingen in Keulen bijna een week lang onder de pet bleken te zijn gehouden; het was via het internet dat dit naar buiten kwam

De geschiedenis begint zich zo te herhalen, het volk hoort en ziet nu meer dan de elite eigenlijk wil dankzij het internet. Dit is de reden waarom de elite het ‘nepnieuws’ aan banden wil leggen: hun eigen positie wordt bedreigd. Uiteindelijk zullen zij trachten, net als in Turkije of in andere dictaturen, bepaalde websites te censureren of social media uit de lucht te halen. Zo wordt het volk weer gedwongen om afhankelijk te zijn van de staatsomroepen, die hen trachten te beïnvloeden zoals de elite wil. Uiteraard zal dit, net als de reformatie, uitlopen op protesten wat moderne protestantenbewegingen zal teweegbrengen.

In het volgende deel zal verder worden ingegaan op het onderwerp hoe de media de massa kunnen beïnvloeden door het gebruik van psychologische oorlogsvoering tegen het eigen volk, en de rol van de publieke omroepen hierin.

  1. Op mijn eigen weblog van vandaag een mooi voorbeeld van Zembla.

  2. Robbert

    Dank voor dit goede en interessante artikel!

Geef uw mening

Thema door Anders Norén

%d bloggers liken dit: