VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Waarom de politie gedwongen wordt te collaboreren met de islam.

Smile and wave” en het veroveren van de “hearts and minds”, kreten die door commandanten keer op keer worden herhaald tegen hun manschappen tijdens missies. Zorg ervoor dat de bevolking je te vriend blijft, ga thee drinken, deel potloden uit, ga schooltjes verven, bezoek de moskee. Het zijn maar wat voorbeelden van hoofdtaken die bij menig militair worden neergelegd wanneer hij de poort uitrijdt van zijn base. De politie doet in Nederland in feite niks anders; zij is continu bezig om ervoor te zorgen dat een bepaalde (religieuze) minderheidsgroep tevreden blijft, zodat ze niet gaat rebelleren. Dat dit ten koste gaat van haar primaire taak, namelijk het beschermen van de Nederlandse samenleving, is dan ook best zorgelijk.

 

 Het is zeer verontrustend dat Nederlandse politieagenten steeds vaker methodes moeten toepassen die voorheen alleen door militairen werden gebruikt tijdens missies in conflictgebieden. Het zegt namelijk iets over de toestand waar Nederland momenteel in verkeert. Tijdens vredes- of opbouwmissies wordt van de Nederlandse militair verwacht dat hij goodwill probeert te verwerven bij de plaatselijke bevolking, hij dient zich als gast te gedragen en zich zoveel mogelijk aan de vreemde cultuur aan te passen om misstanden te voorkomen. Daarbij dient hij zoveel mogelijk contact te onderhouden met plaatselijke keyplayers. Door bijvoorbeeld een glaasje thee te drinken met de plaatselijke imam, of door deel te nemen aan religieuze rituelen of het bezoeken van de dorpsoudste kan de militair zijn goodwill tonen. Tijdens de voorbereiding op hun missie krijgen militairen allemaal een missiegerichte opleiding bij de School voor Vredesmissies waar ze informatie krijgen over het land, geschiedenis, cultuur, actuele informatie over het missiegebied, ethiek en nog vele andere onderwerpen. Het voornaamste doel van deze opleiding is ervoor te zorgen dat de militairen rekening kunnen houden met verschillende culturele aspecten en zich zodoende aan kunnen passen aan het gastland.

Voornamelijk West-Europese landen lijden, door hun koloniale- of oorlogszuchtige verleden, aan een doorgeslagen schuldcomplex en proberen met man en macht de wereld te overtuigen dat zij niet meer de superieure staten van weleer zijn. Voor West-Europa waren militaire missies dan ook een vrij gevoelig item, doordat zij vreesde dat ze opnieuw als ‘de blanke kolonist’ zou worden beschouwd en daardoor de bevolking tegen zich zou krijgen. Commandanten moesten er daarom streng op toe zien dat hun manschappen zich zouden aanpassen aan de plaatselijke culturele gewoontes en dat zij zich niet als superieure bezetters moesten gaan gedragen. Die fout begingen de Amerikanen ten tijde van de Irakbezetting. Omdat Amerika, door zijn status als grootmacht, lijdt aan een superioriteitscomplex en zich daarom niet wilde aanpassen aan de Iraakse cultuur, begonnen steeds meer Irakezen in opstand te komen tegen de Amerikaanse bezetting.

Ondanks dat het West-Europese schuldcomplex ertoe heeft bijgedragen dat Nederlandse militairen zich fatsoenlijk en respectvol hebben gedragen tegenover de plaatselijke bevolking heeft het ook een keerzijde. Zo waren militairen verplicht om bij bepaalde misdaden als verkrachtingen, wat in bepaalde culturen een zekere acceptatie heeft, de andere kant op te kijken. Zo werden Nederlandse militairen geconfronteerd met Afghaanse keyplayers die zich openlijk tegoed deden aan kind-verkrachtingen. Maar om deze keyplayers bevriend te houden, verplichtte Defensie zijn militairen hier niet tegenop te treden, doch liever de andere kant op te kijken om trammelant te voorkomen.

Het aanpassen aan vreemde, soms middeleeuwse, culturele gewoontes in missiegebieden valt wellicht nog te begrijpen, maar hoe is dat als deze culturen massaal Europa binnenstromen? Gaan Europeanen door hun superieure schuldcomplex zich ook in eigen land aanpassen?

Amerikaanse soldaten claimen dat ze van hun meerderen de andere kant op moesten kijken als bevriende Afghaanse commandanten kinderen verkrachtten. Soms gebeurde dat zelfs op militaire bases, schrijft de New York Times.

 

Aanpassen in eigen land.

Het probleem van westerse politici en generaals is dat zij denken dat zij een niet-westerse cultuur kunnen veranderen naar eigen westerse maatstaven, doch dit blijkt in de praktijk kansloos. Nederland heeft in der loop der jaren miljarden geïnvesteerd in ontwikkelingsprojecten en militaire opbouwmissies in diverse Afrikaanse en Midden-Oosterse landen zonder enig resultaat, simpelweg omdat deze culturen de westerse can-do mentaliteit niet begrijpen, of niet willen begrijpen. Keer op keer, ook in Nederland, maken westerse beleidsmakers dezelfde fout door te denken dat een simplistische beschaving zich ineens kan ontwikkelen tot een westerse beschaving. Nu politici doorhebben dat deze culturen zich niet willen of kunnen aanpassen, begint de politiek steeds meer druk te leggen op de autochtone bevolking dat zij zich dienen aan te passen.

Doordat de meeste niet-westerse culturen een stuk harder zijn dan de verwijfde westerse cultuur, waar mannen verplicht worden zich als mietjes te gedragen, importeert het tegelijkertijd een groot aantal migranten die niet schuwt geweld te gebruiken. Hier is de Nederlandse cultuur niet op berekend. Om ervoor te zorgen dat deze agressieve culturen kalm blijven dienen politieagenten zich te houden aan dezelfde methodes die militairen toepassen tijdens missies.

In Nederland hebben politiecommandanten dus een rol ingenomen die vergelijkbaar is met die van militaire commandanten tijdens missies: accepteren, wegkijken en blijven zwaaien. De reden dat geüniformeerde agenten maar al te graag foto’s van zichzelf posten tijdens de iftar, of tijdens het theedrinken, terwijl er moslimjongeren aan het rellen zijn, is om de moslimgemeenschap te overtuigen dat de politie de islam volkomen accepteert zodat ze niet beschuldigd kunnen worden van islamofobie, racisme of het blanke superioriteitscomplex. Dit zijn kreten waar de politietop namelijk voor huivert. Als hun organisatie namelijk wordt beschuldigd van racisme of islamofobie, kan dit wel is aanleiding geven tot grootschalige protesten onder allochtone jongeren, niet alleen in Nederland, maar door heel Noordwest Europa. Het zorgwekkende is dat burgeroorlogen vaak beginnen met grootschalige protesten, dat verklaart meteen waarom Oost-Europese landen geen migranten willen opnemen.

De culturen waaruit de meeste migranten afkomstig zijn, zullen niet schromen om de wapens op te pakken wanneer de politie zich niet aan hun regels houdt, of wanneer deze hun religie te schande maakt. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij hele bevolkingsgroepen een gewapende opstand mobiliseerden wanneer een militair op patrouille per ongeluk de islam had beledigd, soms om de kleinste misstanden. Commandanten zijn als de dood voor dit soort opstanden. Het kan hun carrière beschadigen als er doden vallen, maar niet alleen die van hen, maar ook van de minister die hen op missie stuurt. Ook dit is zorgelijk, want dankzij het open-grenzen-beleid zijn er talloze vuurwapens Europa binnengesmokkeld die ingezet kunnen worden wanneer duizenden migranten een gewapende opstand beginnen in Europa.

Dezelfde politici die Nederlandse militairen jarenlang op missie stuurden en de opdracht meegaven zich aan te passen aan de daar geldende cultuur geven deze opdracht nu aan de politie. De politie moet in eigen land dus rekening houden met de culturele achtergrond van een minderheid zodat deze niet in opstand geraken.

Want wat zal er gebeuren als op het NOS-journaal te zien is dat agenten keihard optreden tegen rellende moslims? Ze zullen beschuldigt worden van racisme en islamofobie en uiteindelijk zal dit een kettingreactie teweeg brengen en zullen ook in andere steden rellen gaan ontstaan. Daarom kiest men in het westen voor de softe aanpak: liever een foto van een theedrinkende agent met het plaatselijke moskeebestuur dan een foto van een agent die een moslim jongere tegen de grond werkt.

Maar hoever laat het westen zich nog meesleuren in haar laffe mentaliteit van aanpassen en overgave? Tijdens militaire missies is het aanpassen vaak van korte duur, maar hoe anders is dat in Nederland, of in Europa, waar deze culturen zich permanent gevestigd lijken te hebben en zullen blijven groeien. In hoeverre blijft de politie nog neutraal? De politietop, of eerder de politieke top, weten donders goed dat zij niet hoeven te vrezen voor een opstand onder de autochtone bevolking. Daar zijn zij te fatsoenlijk en wellicht ook een beetje te laf voor.

Dus het antwoord op de dikwijls gestelde vraag waarom de politie niet te zien is tijdens christelijke tradities in de kerk, is simpelweg omdat christen geen bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid. In Nederland word je nou eenmaal beloond voor asociaal en gewelddadig gedrag, niet voor fatsoen.

Het zou de politie goed doen te laten zien dat zij staan voor de Nederlandse normen en waarden, in plaats van dat ze zich bezig houden met het tevreden houden van een kleine minderheid. Zij dienen de Nederlandse normen en waarden te beschermen, een taak waarvan de uitvoering nu ernstig in twijfel wordt getrokken.

 

13 Reacties

 1. J. C. Th. Köhler

  Afgezien van wat open deuren een goed artikel. Maar was er nou echt niemand te vinden die het even kon nakijken op taalfouten? Dat doet aan het artikel grote afbreuk.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

 2. koddebeier

  Een domme kortzichtige methode, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Aanpassen of anders oprotten ! Uitzetten desnoods met geweld !!

 3. Cynicus

  Dit is een heel duidelijk en goed geschreven artikel. Uiteindelijk zal de autochtone bevolking het zat worden dat de politie slijmt met de islam. Het is bekend dat de allochtonen veel meer in het bezit zijn van vuurwapens dan de brave autochtonen. Mocht er ooit een burgeroorlog komen zal het snel veranderen. Nu is het nog zo dat de politie met een half arrestatieteam een katapult komt halen bij een Nederlandse autochtoon terwijl de Turk een kalashnikov in huis heeft.

 4. Anoniem

  De Nederlandse militairen in het buitenland lees goed, moeten zich als GAST gedragen en zich zoveel mogelijk zich aan de vreemde cultuur aan te passen.
  Waarom wordt dit ook niet verplicht voor alle buitenlanders die hier naar toekomen of worden gehaalt?

 5. Leffe

  Je wordt hier zo moe van dat je écht denkt, laat ik het maar op geven

 6. Het werkt averechts. De autochtone bevolking ziet liever agenten die tuig tegen de grond werken dan foto’s van knielende agenten in een moskee. De tactiek om moslims te vriend te houden maakt het eigen volk tot vijand. De politie verliest al haar geloofwaardigheid. En dan moeten we straks gaan luisteren naar agentes met hoofddoeken? Bekijk het maar.

 7. Ja het tactisch aanpassen is dan meer waard als de mensen rechten. Heb de docu gezien over Afghanistan, ik zat hier te vloeken! Wat nou je mond houden tegen de commandfanten als je kinder verkrachting ziet, WAT NOU !! Het is uit gekomen, en uiteindelijk een smet tot op NATO level. Plus mensen leed is niet weg gehaald. Als iemand die, vanuit organisatie, altijd politie en leger steunt, raakte het me nog harder. Dus heb ik het leger NL aangeschreven. Nooit wat over gehoord, alleen maar auto bevestiging van ontvangst…Hee, bij ons geld, respect moet je verdienen..Ook voor het leger dus. Dat er pro-Is-lam gehandeld wordt is duidelijk, en ik hoop ook dat het voor de heren beleid/bestuur binnen Korps Nederland , politiek Nederland, maken met dit beleid een verdeling in Nederland, die geladen is met woede. Wat gaat er met deze woede gebeuren…?duidelijk is, dat als ze een paar blanken milities in Nederland willen hebben, ze juist op deze manier moeten door gaan. Want, ba bah, het roept woede op onder de blanke Nederlanders ( ja, die zijn er nog). Dan heb je zo een burger oorlogje tussen Moslims, politie, en Nederlanders….Eh, ziet U dat ons Korps dan tussen 2 vuren zit, met maar 60.000 man. Dat moet je niet willen. Bezorgdheid troef dus hier. Observaties van FB groepen geef ik door aan bepaalde eenheid van politie, en die is simpel, er is een groeiende afstand van Volk naar Politie. Dat is niet goed, zonder Volks mandaat kan een politie niets met het Volk. Politie moet zich gewoon als politie gedragen, en niet als therapeut, of taktisch bruggen legger alleen. Juist het andere omgaan met bevolkings groepen als moslims, roept woede op bij blanke Nederlanders.Het zet dus ons volk op tegen ons volk. Wel is het goed dat agenten les krijgen in alle verschillen tussen culturen, dat geeft inzicht, maar gedrag moet je voor ieder gelijk houden.

 8. Wim

  “Het aanpassen aan vreemde, soms middeleeuwse, culturele gewoontes in missiegebieden valt wellicht nog te begrijpen …” Kindverkrachtingen onder je ogen plaats laten vinden? Hier spreekt de cultuurrelativist. Als we er niet van overtuigd zijn dat we iets te brengen hebben (Oei! We zouden eens denken dat onze cultuur superieur is …) en alleen maar kindverkrachting, vrouwenverminking, enz. enz., faciliteren dan moeten we er ver vandaan blijven.
  Dat idiote post moderne cultuurrelativisme ligt ook aan de basis van de wantoestanden die in eigen land doorwoekeren, zowel bij allochtonen als autochtonen.

  • Anoniem

   Precies! Wat doen we daar ( waar dan ook) behalve de vrede bewaren zolang wij er zijn? Daarna gaat het weer zoals het was, kijk maar in Irak, of exkolonies waar rust was tot we (blanken) er vertrokken. Superieur , laat maar zien dat het anders is. Kijk naar welke voormalige kolonie dan ook. Het is daar zo opgeknapt! Ik voel mij niet superieur, maar ik vraag mij soms af waarom het blanke ras zoveel beter lijkt dan vele ander rassen. Of is het cultuur? Weg uit al die vredesmissies, als je nou ergens je superioriteitsbeeld mee bevestigt, dan is het wel met dergelijke ” hulp”. Wij weten hoe het moet, wij helpen jullie net zo lang tot ……… we niet meer kunnen, dan zijn we arm en murw en jullie hebben gewonnen.
   Een voordeel is dat het steeds goedkoper wordt, we zullen straks thuis op vredesmissie kunnen gaan, wordt het een bron van werkgelegenheid van 9 tot 5, en onze militairen kunnen bij hun gezin blijven.
   Zeg, kan iemand mij een geslaagde vredesmissie noemen?
   Van Vietnam tot Afghanistan, ik heb er nog geen kunnen vinden. Tenzij het homogeen tot de (fanatieke) Islam omvormen van bijv. Indonesie als succes gezien kan worden.
   Het wordt tijd! ……..

 9. Mike

  Precies zoals ik het heb ervaren en nu thuis ervaar. Het zijn zeer zorgwekkende ontwikkelingen. Ik vrees voor de toekomst van mijn land en mijn kinderen. Mijn hoop is in elk niet gevestigd op de naieve Nederlandse politici met hun wereldvreemde multiculti-diversiteits idealen, waaraan alles en iedereen die ik lief heb wordt opgeofferd.Ik ben bang dat binnen nu en vijfentwintig jaar er in Europa en dus ook in Nederland een burgeroorlog zal uitbreken. De “inleidende beschietingen” vinden reeds plaats in de buitenwijken van grote steden, vliegvelden en festivals. De islam is nu eenmaal een soort van kanker waarvan je totaal moet genezen want anders vreet het jou op. Veroveren of veroverd worden, Er is, zo denk ik, geen tussenweg mogelijk helaas.

  • louis-portugal

   Goed artikel.
   Binnen nu en 25 jaar?????
   Echt niet het gaat veel eerder gebeuren is mijn overtuiging.

  • Anoniem

   KOSOVO het is makkelijk om te veroordelen zonder te bedenken wat de aanleiding was. Ik ben bezorgd dat het net zo zal gaan in ons deel van Europa.

 10. 'Von'

  Zeer interessant artikel! Ik denk dat het werkelijk zo is zoals hier beschreven. Beangstigend laf volk zijn we geworden. Ik weet dat Militairen buiten Europa ons “Eurosexuals” noemen. Een betere term valt er gewoon niet te verzinnen.

Thema door Anders Norén