VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Uncategorized

Waarom u meer moet vrezen voor politici dan voor terrorisme? (fase 1 infiltratie)

Waarom u meer moet vrezen voor politici dan voor islamitisch terrorisme, wordt door onderstaande opsomming duidelijk aan u voorgelegd. Waarom er ”relatief” nog  weinig aanslagen plaatsvinden in Europa heeft mogelijk te maken met onderstaande definities van terrorisme.

De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) omschrijft terrorisme als: “…het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) omschrijft terrorisme als: “…het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.”

Beide omschrijven het doel van terrorisme als: maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Dat dit doel al gerealiseerd wordt met behulp van de politiek betekent dus dat of terrorisme loont (!!), of de terrorist denkt: “Ik hoef geen aanslagen meer te plegen want de politieke elite vervult mijn “ideologische” motieven al.”

Nu word er op Valkyries veel geschreven over: ‘’hoe moderne oorlogen worden gevoerd’’. De bron van oorlog is nog steeds dat de mens lijdt aan een vorm van expansiedrift waarbij de ene partij de ander probeert te domineren of, door middel van genocide, probeert uit te roeien. Bij het moderne islamitische expansionisme, die 1400 jaar geleden begon, worden gebieden niet meer veroverd door legers maar door een combinatie van een; “westers gevestigde politiek elite” en buitenlandse mogendheden samen.  Het moderne ”islamitische expansionisme” dat Europa probeert te veroveren bestaat uit 4 fases:

FASE 1: INFILTRATIE

FASE 2: CONSOLIDATIE VAN DE MACHT

FASE 3: OPEN OORLOG TEGEN ANDERSDENKENDE

FASE 4: TOTALITAIRE ISLAMISTISCHE “THEOCRATIE”

Fase 1:

■ Moslims beginnen zich in stijgende aantallen te verplaatsen naar niet-islamitische landen.

■ Het begin van culturele conflicten wordt zichtbaar, hoewel vaak subtiel.

■ Eerste migratiegolf naar een niet-islamitisch gastland.

■ Vragen om een humanitaire tolerante behandeling van de samenleving die hen ontvangt.

■ Pogen de islam te presenteren als een vreedzaam geloof en moslims doen zich voor als slachtoffers van onbegrip en racisme (hoewel de islam geen ras is).

■ Hoge moslim-geboortecijfers vergroten de moslimbevolking in het gastland.

■ Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.

■ Erop aandringen om “islamofobie” te criminaliseren en strafbaar te stellen.

■ Dreigen met gerechtelijke stappen tegen vermeende discriminatie.

■ Het aanbieden van een “interreligieuze dialoog” om niet-moslims te indoctrineren.

Met dank aan deze website.

Word vervolgd.

 

 1. Pax

  In een democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen.
  In bepaalde buurten en wijken zijn Nederlanders (met westerse traditie en waarden) al in de minderheid. En die ontwikkeling gaat in een versneld tempo verder.

  Een interessant boek in dit licht is: “Minderheid in eigen land”, van Martin Bosma.
  Afrikaners hebben vele fouten en dommigheden begaan in Zuid Afrika.
  En Nederlanders doen dat in Nederland.
  Er valt dus veel te leren en te verbeteren.

  Te hopen is, dat als de stront de ventilator raakt, dat er voldoende rechtgeaarde Nederlanders zijn die willen verdedigen waar onze voorouders voor gestreden hebben.

  Maar hoe organiseer je mensen in een sterk geïndividualiseerde samenleving?
  En hoe houd je het levensvatbaar wanneer anderen het in een kwaad daglicht plaatsen? Wat kun je doen als, door meerderheid gekozen, politici de defensie- en justitie apparaten uithollen, en inzetten op twijfelachtige manieren?

  Op wie kunnen we bouwen?

  Ik heb geen vertrouwen in Rusland (zoals “Anoniem” hierboven.)
  Ik laat me niet verleiden door hun propaganda, hersenspoeling en manipulatie.

  Het moet uit ons zelf komen.
  Als een rustige golfbeweging.
  In deze delta, onder zeespiegel, zijn we van elkaar afhankelijk.

  Pax.

 2. Anoniem

  Ik begin langzamerhand een zwak voor Poetin te krijgen, ik hoop dat de Russische ambassade ook deze website leest en misschien komt er vanuit het oosten nog een keer een reddingsplan.
  Misschien een idee om het e.e.a. te bespreken in een door de staat gefaciliteerd etentje in de Nederlandse ambassade te Moskou, ik dacht rond 5 december met echte zwarte Pieten.

  Lang leve het vaderland!!!
  Houzee!

  • Robbert van Oosten

   Geen zorgen, het oosten leest mee..
   Of de redding uit Rusland komt, zou ik niet durven zeggen. wat ik wel weet is dat er, ondanks een golf van kritiek en valse berichtgeving, het beeld onstaan is van ‘dictator Putin’ en een Rusland dat uit zou zijn op conflicten met de Baltische staten etc. Er valt heus het een en ander te verbeteren in Rusland, ook op democratisch gebied, maar momenteel is de ‘democratie’ in Europa zelf verworden tot een ‘holle frase’.

   Ik woon in Rusland en als ik om mij heen kijk is de sfeer geweldig positief; er is nauwelijks geweld of intimidatie door ‘minderheden, geen terreur en een gezonde nationale trots! Zoiets als wat er momenteel met Nederlandse tradities gebeurd, zou hier ondenkbaar zijn.

   Ja, er zijn hier ook moslims, ook moskeeen, maar geen gedonder!!
   Voorbeeld: in onze stad was er een paar maanden terug een flinke matpartij tussen Turkse gastarbeiders (letterlijk) en wat Russische werknemers. De Turken hadden een grote bek opgezet, je kent het wel. Twee dagen later zaten alle 160 Turken op het vliegtuig richting Turkije, met een stempel in hun paspoort dat ze 5 jaar niet welkom zijn in de Russische Federatie.
   Overval je hier een winkel, schop je iemand verrot of rij je onder invloed iemand dood, je gaat voor jaren de bak in. Geen gelul en iedereen kent de consequenties!

   Wellicht klinkt dit allemaal eng en dictatoriaal. Feit is dat men hier nog normaal over straat kan en dat onze kinderen nog massaal buiten kunnen spelen etc. Als men zich aan de regels houdt, heeft men niets te vrezen. Eigenlijk heel normaal dus.

Geef uw mening

Thema door Anders Norén

%d bloggers liken dit: