VALKYRIES

De onorthodoxe denktank voor de moderne oorlogsvoering.

Wat Valkyries is.

Valkyries is een interactieve denktank die bestaat uit (oud-)militairen die ruime ervaring hebben opgedaan tijdens meerdere uitzendingen in diverse conflictgebieden. Het doel van Valkyries is om op onorthodoxe wijze conflicten te analyseren en te voorspellen die van grote invloed kunnen of zullen zijn op de Europese veiligheid. Waarom op onorthodoxe wijze? Doordat Valkyries, anders dan de gevestigde denktanks, politiek onafhankelijk is, kunnen wij problemen en dreigingen benoemen die door de gevestigde instituten niet (kunnen) worden benoemd. Uit politiek correctheid heeft Nederland onvoldoende kennis gekregen van de moderne kunst van het oorlogsvoeren, hetgeen een groot gevaar kan opleveren voor de Nederlandse veiligheid.

Thema door Anders Norén